گزارش ۹۰ – فروردین ۱۳۹۳ – خلاصه اهم فعالیت های انجمن از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲

انجمن مدیران صنایع بعنوان یک تشکل فراگیر اقتصادی و صنعتی در سال ۱۳۵۸ با هدف عمده کمک به توسعه صنعتی کشور شروع به فعالیت نمود. در این راستا از سال ۱۳۸۷ تاکنون انجمن تقویت بخش کارشناسی را به‌عنوان محور اقدامات و فعالیتهای انجمن در دستور کار قرار داده است.  انجمن با بهره‌مندی از کارشناسان، اقدامات وفعالیتهایی را از طریق شرکت در جلسات کمیسیون‌ها ، همایش‌ها وسمینارهای مختلف به انجام رسانده و یا خود همایش‌ها وسمینارهایی را ترتیب داده است. ضمنا با تشکیل کمیته‌های کارشناسی در چارچوب ساختار انجمن به شناخت مسائل ومشکلات صنعت و اخذ نظرات اعضاء همت گماشته و با تهیه گزارش‌های کارشناسی ومشارکت موثر در بررسی طرحها ولوایح درمجلس شورای اسلامی راه‌حلهای مناسب ومنطقی را برای ارائه به مسئولان انتخاب و پیشنهاد نموده است که علاوه بر اصلاح قوانین ومقررات مربوطه برای حل مشکلات کارآفرینان در کوتاه‌مدت نیز نتایجی را در برداشته است. در طول این مدت بیش از ۱۳۰ گزارش و اظهار نظر کارشناسی تهیه کرده است و ۱۰ پروژه مطالعاتی نیز بر اساس تفاهمنامه با اتاق تهران یا ایران و سایر نهادهای انجام داده است که شرح آن در ذیل آمده است:

 

 • گزارش‌های کارشناسی منتشر شده

گزارش شماره ا : آنچه اعضا باید درباره قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بدانند
گزارش شماره ۲ : تامین اجتماعی و مسایل و مشکلات رویا روی کارفرمایان
گزارش شماره ۳ : اظهار نظر کارشناسی در خصوص «پیش نویس نهایی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها»
گزارش شماره ۴ : مشکلات صنعت در حوزه مالیاتها
گزارش شماره ۵: در خصوص پیش نویس نهایی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها
گزارش شماره ۶: در خصوص مبانی نظری و قانونی تعیین حداقل دستمزد در ایران
گزارش شماره ۷: آنچه اعضا باید در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده بدانند
گزارش شماره ۸ : مشکلات صنعت در حوزه پولی و بانکی
گزارش شماره ۹ : اظهار نظر در خصوص«آیین نامه اجرایی قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی دربخش های مختلف اقتصادی»
گزارش شماره ۱۰: روند برخی شاخص های حوزه صنعت و معدن و جایگاه آن در برنامه چهارم توسعه
گزارش شماره ۱۱: روند برخی شاخص‌های حوزه صنعت و معدن و جایگاه آن در برنامه چهارم توسعه- ویرایش دوم
گزارش شماره ۱۲: نگاه اجمالی به سیاست آزادسازی قیمت برخی کالاها و خدمات(ارزیابی برخی پیامدها چند سئوال)
گزارش شماره ۱۶ : مروری بر بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی وارزیابی آثار بر بخش صنعت و معدن”
گزارش شماره ۱۷: مشکلات حوزه صنعت و معدن به تفکیک دستگاهی و موضوعی
گزارش شماره ۱۸: تحلیلی بر قانون کار و ارائه برخی پیشنهادهای اصلاحی
گزارش شماره ۱۹: تصویری از مشکلات حوزه صنعت و معدن به تفکیک موضوعی و دستگاهی- ویرایش سوم
گزارش شماره ۲۱: تصویری از قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخی مشکلات در پیش روی (دایره شمول، نرخها، جرائم و معافیت ها)- ویرایش سوم
گزارش شماره ۲۲: آثار آزاد سازی قیمت‌های حامل‌های انرژی بر هزینه‌های تولید بخش صنعت و معدن
گزارش شماره ۲۳: مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته و اقدامات انجام شده در مورد بخشودگی
گزارش شماره ۲۴  : مشکلات حوزه صنعت و معدن به تفکیک دستگاهی و موضوعی (ویرایش چهارم)
گزارش شماره ۲۵: مشکلات صنعت و راهکارهای پیشنهادی
گزارش شماره ۲۷: ارزیابی آثار بحران مالی جهانی بر بخش صنعت و معدن ایران
گزارش شماره ۲۸ : مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته و اقدامات انجام شده در مورد بخشودگی آن (ویرایش دوم)
گزارش شماره ۲۹: مشکلات حوزه صنعت و پیشنهادهایی در خصوص بودجه سال ۱۳۸۸ به عناون راهکار کوتاه مدت
گزارش شماره ۳۰ : بررسی آثار بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۸ بر بخش صنعت
گزارش شماره ۳۱ : در خصوص برنامه پنجم توسعه ارزیابی عملکرد بخش صنعت و معدن در برنامه‌های توسعه و ارایه برخی رویکردها
گزارش شماره ۳۲: گزیده گزارش‌های کارشناسی منتشر شده انجمن مدیران صنایع (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸)
گزارش شماره ۳۳: صنعت و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه(۲)- ایجاد هم‌افزایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود صنعت با سایر بخش‌های اقتصادی و زیربنایی
گزارش شماره ۳۴: گزارش کارشناسی در خصوص برنامه پنجم (۳)؛ چالشها و اولویتهای بخش بازرگانی و برخی راهبردهای اصلاحی در برنامه پنجم توسعه
گزارش شماره ۳۵: گزارش کارشناسی در خصوص برنامه پنجم (۴)؛ چالشهای بخش صنعت و برخی راهکارهای در برنامه پنجم توسعه
گزارش شماره ۳۶: گزارش کارشناسی در خصوص مشکلات حوزه صنعت و معدن و بر خی راهکارها- مطالعه موردی: خودروهای تجاری
گزارش شماره ۳۷: گزارش کارشناسی در خصوص مشکلات فراروی فعالان اقتصادی در امور گمرکی و ابعاد برنامه‌های اصلاحی دولت
گزارش شماره  ۳۸: پیشنهادهای انجمن مدیران صنایع در خصوص اصلاح سیاستهای پولی و مالی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی ج.ا.ا
گزارش شماره  ۳۹: بررسی مشکلات اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه صنعت و ارائه پیشنهادهایی در خصوص برنامه پنجم توسعه
گزارش شماره ۴۰: تحلیل آثار فرابخشی سیاستهای دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۹ و تاثیر آت بر بخش صنعت
گزارش شماره ۴۱: اظهارنظر کارشناسی در خصوص اصلاح مواد قانون «اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و اصلاحیه‌های بعدی»
گزارش شماره ۴۲: مقدمه‌ای بر فضای کسب و کار در برنامه پنجم توسعه
گزارش شماره ۴۳: تحلیلی بر پیش‌نویس آیین‌نامه حمایت از صادرات غیر نفتی و ارائه برخی پیشنهادها
گزارش شماره ۴۴: بررسی آثار بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۹ بر بخش صنعت
گزارش شماره ۴۵: بررسی سیاستهای پولی و ارزی در لایحه برنامه پنجم توسعه و پیشنهادهای اصلاحی
گزارش شماره ۴۶: مجموعه پیشنهادهای انجمن در خصوص مواد مرتبط با بخش صنعت در لایحه برنامه پنجم
گزارش شماره ۴۷: تحلیلی بر پیش‌نویس «قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار»
گزارش شماره ۴۸: اظهارنظر کارشناسی ارزیابی بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن در طرح تحول اقتصادی
گزارش شماره ۴۹: راهبردهای پیشنهادی انجمن و محورهای مرتبط با حوزه صنعت و معدن در قانون برنامه پنجم
گزارش شماره ۵۰: بررسی آثار محدودیت‌ها و راهکارهای مقابله با آن در رشته‌های مختلف صنعتی
گزارش شماره ۵۱: تحلیل آثار کلان لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ بر اقتصاد ملی
گزارش شماره ۵۲: بررسی آثار سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ بر بخش صنعت
گزارش شماره ۵۳: بررسی تحلیلی طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار
گزارش شماره ۵۴: گزارش کارشناسی در خصوص ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی
گزارش شماره ۵۵: کار شایسته- نگاهی اجمالی به گفتمان کار شایسته در سازمان بین‌المللی کار (ILO) و جمهوری اسلامی ایران (۱)
گزارش شماره ۵۷: اظهارنظر کارشناسی در خصوص لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ویرایش اول
گزارش شماره ۵۸: گزارش کارشناسی در مورد احصاء مشکلات مربوط به قوانین و مقررات حوزه کسب و کار
گزارش شماره ۵۹: بررسی تغییرات بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۰ بر بخش صنعت
گزارش شماره ۶۱: پیشنهاداتی در خصوص مواد مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱
گزارش شماره ۶۲: مسائل و مشکلات بخش تولید در رابطه با مسائل ارزی
گزارش شماره ۶۳: اظهار نظر کارشناسی در خصوص «سند راهبرد ملی واردات در راستای تولید صادرات­گرا
گزارش شماره ۶۴: لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ در یک نگاه
گزارش شماره ۶۵: مروری بر مشکلات بخش صنعت و ارائه برخی راهکارها
گزارش شماره ۶۶: اظهارنظر کارشناسی در مورد متن ماده واحده پیشنهادی در خصوص جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی
گزارش شماره ۶۷: اصلاح ساختارنهادی تولید با تغییرقوانین کسب و کار درراستای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
گزارش شماره ۶۸: اظهار نظر در مورد طرح«حمایت از تولید ملی با استفاده از ساماندهی نظام ارزی » (ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)
گزارش شماره ۶۹: فهرست کتب، مقالات، گزارشهای کارشناسی و تحقیقات منتشر شده «از سال ۱۳۶۰ تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۱»
گزارش شماره ۷۰: خلاصه‌ای از مسائل و مشکلات امور گمرکی و راهکارهای پیشنهادی به انضمام نتایج نظرخواهی از اعضای انجمن (نظرخواهی شهریور ۱۳۹۱)
گزارش شماره ۷۱: بررسی طرح ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل در ایران
گزارش شماره ۷۲: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با قوه قضائیه و ارائه برخی پیشنهاد‌ها
گزارش شماره ۷۳: اقتصاد کشور از منظر برخی شاخص‌های مهم
گزارش شماره ۷۷: اظهارنظر در مورد برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
گزارش شماره ۷۸: بررسی آثار افزایش قیمت ارز بر صنایع کارخانه ای کشور
گزارش شماره ۸۰: اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح حمایت از تولید ملی
گزارش شماره ۸۱: اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی
گزارش شماره ۸۲: اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی (ویرایش دوم)
گزارش شماره ۸۳: محورهای اصلی قانون بودجه ۱۳۹۲ در حوزه تولید (ویرایش اول)
گزارش شماره ۸۴: انتظارات بخش خصوصی از دولت یازدهم
گزارش شماره ۸۵: بخش صنعت و معدن در احکام بودجه سال ۱۳۹۲ و پیشنهادات بودجه ۱۳۹۳
گزارش شماره ۸۶: مروری بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ و اولویتهای بخش صنعت
گزارش شماره ۸۷: بررسی عملکرد مواد مرتبط با بخش صنعت در قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش شماره ۸۸: مروری بر نحوه تعیین حداقل مزد در کشورهای جهان
گزارش شماره ۸۹: بررسی فرآیند مجوزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کار

 

 • اظهارنظرهای کارشناسی
 • اظهارنظر درخصوص پیش‌نویس قانون مواد غذایی وارسال آن به اتاق تهران
 • اظهارنظر درخصوص آئین‌نامه اجرایی ماده ۷۰ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجرای اصل ۴۴
 • اظهارنظرکارشناسی درخصوص پیش‌نویس تصویب‌نامه شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی
 • اظهارنظر درمورد اقدامات فرهنگی ، اطلاع‌رسانی در زمینه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
 • اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح سرمایه‌گذاری توسعه اشتغال وبخش خصوصی
 • اظهارنظر درزمینه دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری
 • اظهارنظر کارشناسی درخصوص طرح افزایش توان اعتباری بانکها وحمایت از تولید
 • ارزیابی دستورالعمل اجرایی تعیین اهلیت مدیریت شرکت‌های واگذاری شده
 • نقد وبررسی شیوه‌های قانونگذاری درحوزه کسب و کار
 • اظهارنظر تضمین حسن اجرای قراردادها در ایران
 • اظهارنظر کارشناسی درمورد قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی
 • اظهارنظر کارشناسی درخصوص پیش‌نویس قانون اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران
 • اظهارنظر در خصوص طرح ادغام دو وزارتخانه صنایع ومعادن وبازرگانی
 • اظهارنظرکارشناسی درخصوص طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی
·      اظهار نظر در مورد طرح منطقه‌ای نمودن اتاقهای بازرگانی سراسر کشور
·      اظهارنظر در خصوص متن تنقیح شده مواد اصلاحی قانون کار
·      وضع ۵/۰ درصد عوارض اضافی بر حقوق ورودی کالاهای وارداتی در قانون بودجه ۱۳۹۰ مانعی جدید در عرصه کسب و کار کشور
·      مقایسه تطبیقی طرح ایجاد فضای مساعد کارافرینی و رفع موانع کسب و کار و طرح جدید «بهبود مستمر محیط کسب و کار»
·      بررسی مواد مهم اقتصادی و صنعتی برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۹
·      پیشنهادهایی برای تنقیح قوانین مرتبط با فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی طبق ماده (۹۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
·      نظر کارشناسی در خصوص مواد ۲- ۱۴- ۱۵- ۱۶- ۱۷- ۲۴- ۲۵- ۲۸ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار ارجاعی به کمیسیون محیط کسب و کار
·      نظر کارشناسی در خصوص مقررات مربوط به مزد و حداقل مزد در چند کشور منتخب
 • اظهارنظر کارشناسی درخصوص طرح ناظر بر تاسیس وفعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی)
 • اظهار نظر در خصوص طرح فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار
 • اظهار نظر در خصوص آیین‌نامه حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۸۹
 • اظهار نظر در خصوص تهیه گزارشهای فصلی پایش محیط کسب و کار در ایران توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
 • اظهار نظر در خصوص آیین‌نامه فراگیر خوشه‌ها و شبکه کسب و کار وزارت کار و امور اجتماعی
 • اظهارنظر در خصوص قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
 • اظهار نظر در خصوص آیین‌نامه تشکیل کارگروه‌های تخصصی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی
 • بررسی چالشهای محصول خرما و برخی راهکارها
 • بررسی مشکلات شیر و ارائه برخی راهکارها
 • نقد وبررسی شیوه‌های قانونگذاری درحوزه کسب و کار
 • اظهارنظر کارشناسی درخصوص پیش‌نویس قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 • اظهار نظر در خصوص ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم
 • اظهار نظر کارشناسی در خصوص لایحه برنامه پنجم توسعه و بیان دیدگاه‌ها و احکام این برنامه
 • اظهار نظر در خصوص مسایل و مشکلات قانون مالیات‌های مستقیم
 • اظهار نظر در خصوص مسایل و مشکلات قانون کار و تامین اجتماعی
 • اظهارنظر درخصوص وثایق مورد نیاز برای اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی موضوع ماده (۷) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوب ۷/۹/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار
 • اظهارنظر در خصوص مصوبه ۱۳ خرداد ۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ ارز و تسویه بدهی دولت
 • اعلام نظر کارشناسی در خصوص موضوع مابه التفاوت نرخ ارز و ارائه برخی راهکارها جهت رفع مشکلات موجود ارسال (موضوع تسهیلات حساب ذخیره ارزی)
 • بررسی عملکرد اهداف قانون برنامه پنجم در بخش صنعت
 • اظهارنظر در خصوص مصوبه ۳۵ بندی دولت یازدهم (جهت ارائه به اتاق تهران)
 • اظهارنظر در مورد آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق

مطالبی که در مورد آنها اظهارنظر شده است بعضا از سوی سازمان‌های مربوطه جهت اظهارنظر کارشناسی درمورد آنها درخواست شده وبرخی نیز از سوی اعضای انجمن و یا هیات مدیره درخواست شده است که درمورد مسائلی اظهارنظرکارشناسی بعمل آید ودرمواردی نیز کارشناسان خود به‌طور موردی و در برخورد با مسائل مذکور اقدام به اظهارنظر درمورد آن نموده‌اند ونتیجه حاصل را به مراجعی که چنین مسائلی مطرح ساخته‌اند وهمچنین به شعب انجمن ونیز درخواست‌کنندگان این اظهارنظرها ارسال گردیده است.

نکته قابل توجه اینکه اظهارنظرهای یادشده نتایج مثبتی برای سازمانهای ذینفع و نیز درخواست‌کنندگان داشته است به نحوی که تعداد این درخواست‌ها همواره روبه افزایش می‌باشد. خوشبختانه تعداد کارشناسان انجمن دراین زمینه وتنوع تخصصها سبب گردیده است که نتایج حاصل از این اظهارنظر‌ها ثمربخش باشد.

 • کمیته‌های کارشناسی

تشکیل کمیته‌های کارشناسی مرکب از کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی واداری ومالی به‌منظور بررسی مسائل موردنظر از دیرباز درانجمن معمول بوده است وباگذشت زمان اولا بر تعداد این کمیته‌ها افزوده شده ثانیا اعضای آن تحول یافته‌است ، بدین معنی که علاوه بر کارشناسان یادشده برخی از اعضای انجمن که علاقمند به شرکت در کمیته‌ها بوده‌اند درآنها شرکت می‌کنند.

کمیته‌های کارشناسی فعال درانجمن درحال حاضر عبارتنداز: کمیته‌های روابط کار وتامین اجتماعی، مشکلات صنعت ، مالی ومالیاتی ، پولی و بانکی، بازرگانی وامور گمرکی.

موارد رسیدگی به مسائل دراین کمیته‌ها متفاوت است. در برخی موارد موضوعات مورد درخواست سازمانها وموسسات مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد ونتیجه حاصل ازنظرات کمیته به سازمان مربوطه ارسال می‌گردد. در برخی دیگر موارد نیز یکی از موضوعات روز که مورد توجه محافل مختلف قرار گرفته است مورد بررسی قرار می‌گیرد ونظر انجمن به‌عنوان تشکلی از مدیران وکارآفرینان عرضه می‌گردد ودرمواردی نیز هیات مدیره انجمن بدین نتیجه می‌رسد که درمورد موضوع مورد علاقه قشرهای عظیمی از طبقات جامعه مطالعه و بررسی بعمل آید و بدین لحاظ موضوع مزبور برحسب موضوع به کمیته‌ای واگذار می‌شود و نتیجه بررسی اعلام می‌گردد. به عنوان نمونه مساله تعیین حداقل مزد به مثابه موضوع روز دراسفندماه هر سال مطرح می‌گردد ومورد بررسی قرار می‌گیرد.

 • طرحهای مطالعاتی

یکی از مسایلی که همواره موردنظر انجمن بوده و دراساسنامه آن نیز پیش‌بینی کرده است توجه به امر پژوهش از طریق اجرای طرحهای پژوهشی بوده است. این مساله مهم به ویژه از سال ۱۳۸۶ مورد توجه خاص قرار گرفت وبه منظور تقویت بخش کارشناسی چند پروژه مطالعاتی از اتاق تهران و سایر مراجع دریافت وانجام شد .

 

پروژه‌های انجام شده که تحویل گردیده است عبارتنداز:

 • طرح مطالعه و بررسی فضای کسب‌و‌کار و ارائه برنامه عمل جهت بهبود آن در ایران.
 • طرح مطالعه و بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه راهکار‌های اصلاحی.
 • تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طرح مشترک با اتاق تهران
 • طرح مطالعاتی تهیه پیش‌نویس قانون جدید کار ، قرارداد با مرکز پژوهش‌های مجلس
 • طرح تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان هواپیمایی کشوری، عقد قرارداد با پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه وترابری.
 • پایش اجرای صحیح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(الگوی پایش و اجرای آزمایشی آن در صنعت برق)- موضوع قرارداد منعقده با اتاق تهران
 • بازنگری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران – موضوع قرارداد با اتاق ایران
 • مشکلات صنعت چای در ایران و ارایه راهکار برای اصلاح آن- اتاق تهران
 • بررسی فرایندهای قیمت‌گذاری و لغو یا تعمیم امتیازات شرکتهای دولتی به منظور بهبود محیط کسب و کار بخش خصوصی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی / اتاق تهران
 • بررسی وضعیت سیاستهای مالیاتی در بخش سلامت و غذا و ارائه پیشنهادهای اصلاح قوانین مالیاتی در جهت تقویت این بخش (اتاق تهران)
  • شرکت درجلسات سازمانها ونهادها در رابطه با قوانین ومقررات مرتبط با صنعت و کسب و کار ازجمله:
 1. کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی
 2. اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وتهران
 3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 4. وزارت صنعت، معدن و تجارت
 5. وزارت اموراقتصادی ودارایی وسازمان سرمایه‌گذاری
 6. مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی
 7. وزارت کارف تعاون و رفاه اجتماعی
 8. سازمان تامین اجتماعی
 9. موسسه کار وتامین اجتماعی
 10. کنفدراسیون صنعت
 11. کانون عالی کارفرمایان

 

 • فعالیتهای روابط عمومی
  • انتشارات واطلاع رسانی :
 • کتب منتشر شده در انجمن:
 • کتاب سنجش و بهبود محیط کسب‌و‌کار با همکاری جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • ترجمه کتاب «Knowledge Fused- form small into large » با عنوان «ژاپن؛ همکاری و رقابت» و انتشار آن در انجمن مدیران صنایع در سال جاری

 

 • نتایج پروژه‌های مشترک با اتاق تهران که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به چاپ رسیده‌اند:
 • مطالعه، بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه راهکارهای اصلاحی
 • مطالعه و بررسی فضای کسب‌و‌کار و ارائه برنامه عمل جهت بهبود آن در ایران (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی)
 • تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتشار توسط مرکز مطالعات و بررسی ‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران.

 

 1. ماهنامه کارآفرین

در شماره‌های این نشریه سعی شده است درعین حال که مسائل مرتبط با انجمن و درخواستهای اعضای انجمن در زمینه‌های مسائل صنعتی مورد توجه قرار ‌‌گیرد و گزارشهای کارشناسی انجمن به چاپ برسد، مسائل اقتصادی، اجتماعی روز کشور و جهان نیز در آن درج گردد تا اعضای محترم انجمن از آخرین مسائل رخ داده در جهان و ایران آگاهی یابند چنانکه می‌توان گفت هیچ مساله مهمی از دید تهیه‌کنندگان و نویسندگان مجله پنهان نمانده وحداقل مطلبی کوتاه در آن درج شده است که در تیراز۲۵۰۰ نسخه چاپ و برای اعضاء تهران وشعب و سایر مسئولان و متخصصان ارسال می‌شود.

 1. خبرنامه صنعت و مطبوعات

انتشار خبرنامه از دیگر دستاوردهای انجمن در راستای اطلاع‌رسانی به اعضاء بوده است . آنچه در مطالب مربوط به خبرنامه حائز اهمیت بوده وغالبا مورد توجه قرار گرفته است شرح اخبار وفعالیتهای انجمن مدیران و نیز شعب، اخبار روز و مسائل مورد علاقه اعضای انجمن بوده است و هر بار به تعداد ۳۰۰۰ نسخه چاپ وارسال می‌گردد.

 1. سررسیدنامه

یکی از ابزار‌های اطلاع رسانی انجمن سررسیدنامه است که هرسال در بهمن‌ماه منتشر می‌گردد وحاوی اطلاعاتی در مورد انجمن واعضای آن وتقویم سال بعد است.

 

 1. مرکز اسناد انجمن

اصلاح مرکز اسناد ومکانیزه‌کردن آن وفراهم آوردن وتهیه کتابهای به روز اقتصادی- اجتماعی از دیگر فعالیتهای اطلاع رسانی انجمن می‌باشد. تکمیل وتنظیم وبه‌روز شدن کتابخانه سبب گردیده که همواره بر تعداد مراجعین وعلاقمندن به کتاب افزوده شود و مراجعه به مرکز اسناد انجمن فزونی یابد.

 • گسترش وارتقاء دانش ازطریق برگزاری دوره‌های آموزشی و گردهمایی ها:

 

کلاسها وسمینارها وجلسات متعددی تحت عناوین مختلف به شرح زیر تشکیل گردیده است:

 1. سمینارها که معمولا جنبه کاربردی- آموزشی دارد مورد استقبال فراوان قرارگرفته است وبه‌ویژه با ایجاد سازمان وموسساتی که بخشی از وظایف آنها آموزش می‌باشد استقبال جالب توجهی از سوی آنان جهت مشارکت انجمن با آنان به طور دوسویه دوره‌های سمینارهای کاربردی- آموزشی تشکیل می‌گردد.
 2. جلسات ماهانه – غالبا علاوه بر دیدار نوروزی اعضای انجمن، یک جلسه نیز تحت عنوان دیدار ماهانه تشکیل می‌شود. در این جلسات معمولا یکی از مدیران ویا روسای سازمان‌های دولتی ویا وزیران شرکت وسخنرانی می‌نمایند.
 3. جلسات تعاطی افکار– جلساتی که از دیرباز درانجمن تشکیل می‌گردد وهدف آن بحث و بررسی همگانی در زمینه مسائل ومشکلات موجود وپیشنهاد حل مشکلات می‌باشد.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + پانزده =