دیدار نوروزی سال 1397 انجمن مدیران صنایع

طبق سنت دیرنیه در ابتدای هر سال دیدار نوروزی با حضور هیات مدیره و اعضای انجمن برگزار می شود. دیدار نوروزی سال 1397 در ساعت 16:30 روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات انجمن واقع در خیابان استاد مطهری، روبه روی خیابان میرعماد، شماره 264، طبقه چهارم انجام خواهد شد و یکی از صاحب نظران اقتصادی کشور در خصوص «عملکرد اقتصاد ایران در سال 1396 و دورنمای آن در سال جاری» سخنرانی خواهند کرد. انجمن از اعضای محترم برای حضور در این گردهمایی دعوت می نماید.

۱۳۱

ماهنامه كارآفرين

ماهنامه کارآفرین از اسفند ماه 1377 تا کنون، به صورت ماهانه و یا هر دوماه یکبار، با موضوعاتی از جمله خبری، تحلیلی، آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی در حوزه صنایع مختلف منتشر می شود و از طریق آسیب شناسی مسائل و مشکلات رایج در صنایع، ارائه نگرشهای نوین در عرصه مدیریت صنایع و نیز معرفی فناوری های روز صنعتی، سعی در تقویت فرآیند توسعه صنعتی کشور و استحکام بخشی به شاخصه های قدرت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. درحال حاضر این نشریه به مدیرمسئولی دکتر رمضانعلی رویایی و سردبیری محمدصادق جنان صفت، به انتشار میرسد. شایان ذکر است که صاحب امتیاز ماهنامه کارآفرین، انجمن مدیران صنایع میباشد.