فروردین ۲۱, ۱۳۹۶

اظهارنظر درباره تعیین تکلیف قانون آزمایشی «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» مصوب 7/5/1386

اظهارنظر درباره تعیین تکلیف قانون آزمایشی «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» مصوب 7/5/1386 . برای مشاهده متن کامل قانون اینجا کلیک کنید
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

اظهارنظر کارشناسی درباره افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی موضوع تبصره 35 الحاقی قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/6/3 مجلس شورای اسلامی.

  برای مشاهده متن کامل اظهار نظر اینجا را کلیک کنید.
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

اعلام نظر در مورد پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون «ارتقای جایگاه ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار و مقررات زدایی»

  برای مشاهده متن کامل اظهارنظر اینجا را کلیک کنید.
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

نقدی بر اصلاحات پیشنهادی و بازنگری قانون تامین اجتماعی «پیشنهادی اتاق تهران»

  برای مشاهده متن کامل اظهار نظر اینجا را کلیک کنید.
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

پیشنهاد برای بهبود در مقررات مربوط به شهرک های صنعتی

برای مشاهده متن کامل اظهارنظر اینجا را کلیک کنید.