p05 copy

بر اساس این گزارش ترکیه و چین دو مقصد صادراتی ایران هستند که اهرم رشد صادراتی ایران در فصل نخست امسال بوده‌اند. در ازای آن، عراق و افغانستان بیشترین مشارکت منفی را در افزایش صادرات در این بازه زمانی داشته‌اند. همچنین پروپان مایع‌شده و گاز طبیعی مایع‌شده نیز بیشترین مشارکت مثبت در افزایش صادرات سه‌ماهه منتهی به خرداد امسال را داشته‌اند. در عین حال پروفیل فولادی و نخ‌های جراحی نیز بیشترین مشارکت منفی را در رشد صادراتی فصل اول 1401 داشته‌اند.  بر اساس داده‌های گمرک، صادرات ایران در فصل نخست امسال رشد ارزشی 21‌درصدی را تجربه کرده است و به 27‌میلیون و 700‌هزار تن کالا به ارزش 13‌میلیارد و 69‌میلیون دلار رسیده است. میانگین قیمت کالاهای صادراتی در این سه‌ماه یک‌ماه 1550 دلار بوده درحالی‌که در فصل نخست سال‌گذشته این میانگین این قیمت به ازای هر تن 1222 دلار ثبت‌شده است.