به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران احسان قمری افزود: با توجه به سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ۲هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی در ۱۳بانک عامل با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران، فرآیند احراز اهلیت صادراتی ۱۲۰صادرکننده انجام و فهرست این گروه از صادرکنندگان جهت احراز اهلیت اعتباری و در نهایت پرداخت تسهیلات به بانک‌های عامل ارسال شد.

دبیر کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: مجموع تسهیلات پرداختی از این محل از منابع سال‌جاری ۴هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۲هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و مابقی از منابع صندوق توسعه ملی بوده که در بانک‌های عامل سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ۲ساله آنها انجام شده است، لذا پرداخت این تسهیلات، مستمر بوده و با توجه به گردش مجدد سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بانک‌های عامل می‌توانند مستمرا این تسهیلات را پرداخت کنند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مشخصات صادرکنندگانی که از طریق سامانه بهین‌‌‌‌‌‌‌‌‌یاب، درخواست تسهیلات خود از محل منابع صندوق توسعه ملی را ثبت کرده و اهلیت آنها احراز شده است، به بانک‌های عامل ارسال و بانک‌های عامل موظفند در اسرع‌وقت، نسبت به احراز اهلیت اعتباری و پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

قمری ادامه داد: تاکنون مبلغ ۱۹۰۰میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع مشترک صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل جهت پرداخت به ۱۲۰صادرکننده اختصاص یافته و سایر صادرکنندگان نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه بهین‌‌‌‌‌‌‌‌‌یاب و ثبت درخواست خود، فرآیند دریافت تسهیلات را آغاز کنند.

وی تاکید کرد: با سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌شدن فرآیند پرداخت اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی ضمن تسریع در پرداخت تسهیلات امکان نظارت بر عملکرد صادرکنندگان و بانک‌های عامل نیز فراهم شده است.

منبع