بخشودگي جرايم تاخير در پرداخت ماليات حقوق فروردين 95

رئيس کل سازمان مالياتي با صدور بخشنامه‌اي اعلام کرد
تاریخ چاپ:1395/02/29

.


.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه‌اي، از بخشودگي جرايم فروردين 95 درخصوص پرداخت ماليات حقوق و ماليات قطعي موضوع تبصره ماده 86 قانون ماليات‌هاي مستقيم و ليست‌هاي مربوطه تا تاريخ 19 خرداد 95 خبر داد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، در اين بخشنامه ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداري از بخشودگي 100 درصد جرايم تاخير در پرداخت ماليات حقوق و تسليم فهرست دريافت‌کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 تيرماه 1394 را در صورت درخواست کتبي براي آن دسته از موديان مالياتي که پرداخت ماليات بر درآمد حقوق فروردين ماه 1395 و ماليات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دريافت‌کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پايان روز چهارشنبه مورخ 19 خرداماه 1395 تسليم کرده باشند، فراهم کنند.

در بخشي از اين بخشنامه، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اختيار بخشودگي جرايم مذکور را به مديران کل امور مالياتي ذي‌ربط تفويض کرده است. اين بخشنامه با توجه به اصلاحات اخير قانون ماليات‌هاي مستقيم و تغييرات به‌عمل آمده در سامانه حقوق-دستمزد اين سازمان و به منظور تکريم موديان گرامي و انطباق سيستم‌هاي نرم‌افزاري حقوق با فرمت جديد مالياتي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات‌هاي مستقيم صادر شده است.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 3768

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =