نگاهی به اهم مصوبات مرتبط با تسهیل فضای کسب ­و کار از ابتدای سال ۱۳۹۹ لغایت آذر ماه

مقدمه

دور جدید تحریمهایی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ ایران با آن مواجه شد، اقتصاد کشور را وارد فضای تازه­ای کرد که در مقایسه با دوره قبلی تحریمها، تجربه جدیدی بود. تجربه جدید از این منظر که نوع تحریم متفاوت بود و معافیتهایی که تحریمهای قبلی برای ایران در برخی عرصه­ها نظیر صادرات نفت­خام و … لحاظ کرده بود کلاً برداشته شد.

در انتهای سال ۱۳۹۸ نیز پدیده جدیدی با نام ویروس کرونا وارد ایران شد که با شیوه مدیریت نامناسب که از همان روزهای اول با این ویروس در پیش گرفته شد، خسارات زیادی را به اقتصاد ایران و علی­الخصوص بخش خدمات وارد کرد و پاندومی شدن این ویروس در کل دنیا و ایران باعث گردید نرخ رشد اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۰ منفی ارزیابی شود و اقتصاد ایران نیز به تناسب این وضعیت، پیش­بینی می­شود از نرخ رشد اقتصادی بیش از منفی ۹ درصد مواجه شود. در چنین شرایطی و از ابتدای سال ۱۳۹۹ دولت تصمیم گرفت با اتخاذ یک سلسله رویکردها و تصمیمات در کم اثر کردن تأثیر ویروس کرونا اقدامات جدی بعمل آورد.

در این مجموع که پیش روی شما قرار دارد تلاش شده است آن دسته از مصوباتی که در مجموع دولت، سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا آذر ۱۳۹۹ به صورت غیرمحرمانه تصویب و ابلاغ شده است، جمع­آوری و برای اطلاع­رسانی خدمت شما ارائه گردد تا بخش خصوصی بتواند از ظرفیتهای مربوط به آن مصوبات برای پیشبرد برنامه­ها، اهداف و سیاستهای حوزه فعالیت خود بهره­مند شوند.

 

 فهرست مصوبات

 • اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • بخشنامه مربوط به ابلاغ بند ۲ مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۹
 • بخشنامه درخصوص ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
 • بخشنامه درخصوص ابلاغ دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹۲۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۹۷۱۴۶ ص مورخ ۱۳۹۷۱۰۲۴
 • بخشنامه درخصوص بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه ۱۳۹۸ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸۱۲۲۶ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا
 • بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویبنامه های شماره ۹۸۹ت ۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹۱۹ و شماره ۲۹۷۱۰ت ۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹۳۲۵ هیات محترم وزیران
 • بخشنامه موضوع ابلاغ بند ۴ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۳/۳/۱۳۹۹
 • بخشنامه موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۴ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۸۸۲۰ مورخ ۲/۳/۱۳۷۵
 • بخشنامه موضوع ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۷/۲/۱۳۹۹ درخصوص موعدهای مقرر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • بخشنامه موضوع ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا
 • بخشنامه موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴
 • بخشنامه موضوع الحاقیه دستورالعمل شماره ۲۰۰۹۹۵۰۹ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۹ موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • بخشنامه موضوع بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • بخشنامه موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند ه تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸
 • بخشنامه موضوع نحوه اعمال نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مؤدی توأمان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد
 • بخشنامه موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی
 • تصویبنامه درخصوص اصلاح بسته نرخهای کارمزد خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران
 • تصویبنامه درخصوص اصلاح بند الف شیوه نامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی
 • تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • تصویبنامه درخصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا
 • تصویبنامه درخصوص تعیین بخشها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا
 • تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور
 • بخشنامه درخصوص ابلاغ بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۳/۳/۱۳۹۹۳
 • بخشنامه درخصوص ابلاغ تصویبنامه شماره ۱۹۱۸۶ت ۵۷۶۶۰ ه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ هیات محترم وزیران
 • بخشنامه درخصوص اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حسابهای غیر واقعی
 • دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع اولویتهای برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا
 • دستورالعمل موضوع لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰۱۱۲۷ و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۳/۴/۱۳۹۴
 • دستورالعمل موضوع نحوه اقدام درخصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم
 • فروردین-تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور
 • لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷ – با اصلاحات بعدی آن

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × دو =