در این میان رئیس کل گمرک ایران نیز پیش‌بینی کرده صادرات در ماه‌های باقی‌مانده از سال همچنان به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به چند پرسش کلیدی درخصوص تجارت خارجی ایران پاسخ داده شده است. سوال نخست این است: مهم‌ترین عواملی که باعث شده‌اند تراز تجاری بعد از دو ماه به مدار منفی وارد شود چیست؟  موضوع دیگر آن که طبق پیش‌بینی‌های رئیس کل گمرک در ماه‌های پایانی امسال صادرات رشد را تجربه خواهد کرد، اما این پیش‌بینی بر چه مبنایی است و چگونه محقق خواهد شد و کدام کالاها منجر به افزایش صادرات خواهند شد؟

در پرونده امروز ضمن مرور آمار تجارت ۹ماهه امسال به مهم‌ترین عواملی که بر فراز و فرود صادرات و واردات کشور موثر بوده‌اند می‌پردازیم.

منبع