در دستورالعمل ۱۰ بندی سعید عباسپور آمده است که بند ۷ صورت جلسه ساماندهی فرآیند ثبت سفارش واردات کالاهای گروه ۲ اولویت ارزی به این شرح است؛ ۱- متقاضیان فاقد سابقه واردات تا سقف واردات تا ۵۰۰ هزار دلار در حیطه سه رشته فعالیت خود از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند. ۲- واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی ربط؛ الف) صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود با تشخیص رئیس سازمان از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند. ب) خارج از نیاز واحد تولیدی خود، ملاک عمل میانگین سابقه واردات سال‌های ۹۷و ۹۸ مطابق با دو رشته فعالیت اولویت دوم و سوم کارت بازرگانی خواهد بود. ۳- ملاک عمل واردات برای واحد‌های بازرگانی تا سقف میانگین واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ خواهد بود. ۴- دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی پس از تایید دفتر تخصصی ذی‌ربط از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند. ۵- واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای محصولات تولید شده آنها که دارای جدول ارزش افزوده باشند، از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند. ۶- کالاهای موجود در گمرک (قبض انبار) که ارز آنها تامین شده باشد، از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند. ۷- کالاهای اولویت‌دار (فهرست بسته تشویقی) در صورت تامین ارز از محل صادرات از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند. ۸- واردات موبایل، ‌انواع کاغذ چاپ، تحریر، lWC و باطله – مقطوعات چوبی- لاستیک سواری- لوازم و قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی طبق ردیف تعرفه‌های اعلامی از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند. ۹- در صورت تغییر تعرفه یک کالای مشخص طی سال‌های مختلف، سابقه واردات تعرفه‌های قبلی با ارائه نامه از دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران مبنی بر یکسان بودن کالا برای تعرفه جدید قابل محاسبه است. ۱۰ سابقه ذیل تعرفه شش رقمی برای تمامی موارد فوق ملاک بررسی خواهد بود. بدیهی است سایر مفاد مصوبات قبلی کمیته راهبری کماکان به قوت خود باقی است.

منبع