افزایش 7/ 15 درصدی نقدینگی ایران در 2016

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد

افزایش 7/ 15 درصدی نقدینگی ایران در 2016

 صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود از منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی داده‌های مربوط به کشورهای منطقه را برای سال میلادی جاری و سال پیش رو منتشر کرده است. بر این اساس، ایران در سال جاری میلادی شاهد افزایش رشد نقدینگی خواهد بود.

صندوق، رشد نقدینگی ایران در سال 2014 نسبت به سال پیش از آن را 8/ 18 درصد اعلام کرده و افزود که این رشد در سال 2015 به 5/ 14 درصد رسید. صندوق بین‌المللی پول همچنین رقم پیش‌بینی خود از رشد نقدینگی ایران در سال 2016 نسبت به سال قبل را 7/ 15 درصد اعلام کرد و افزود که این رشد در سال 2017 میلادی کنترل می‌شود و به 9/ 14 درصد خواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

نرخ رشد حقیقی اقتصادی که برای سال 2015 صفر درصد برآورد شده برای سال 2016 رقم 4 درصد و برای سال 2017 رقم 7/ 3 درصد پیش‌بینی شده است در حالی که برای کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، پاکستان و افغانستان (MENAP) (به جز کشورهای درگیر جنگ) تخمین رشد برای سال 2016 رقم 6/ 2 درصد بوده است. تولید ناخالص داخلی به‌صورت اسمی در سال 2015 حدود 6/ 387 میلیارد دلار برآورد شده و تخمین آن برای سال 2016 و 2017 به ترتیب 1/ 386 و 3/ 409 میلیارد دلار محاسبه شده است. حتی با وجود رکود و کاهش تولید ناخالص اسمی در سال 2015، به‌طور شهودی از هر دو مقدار اسمی و حقیقی می‌توان دریافت که اقتصاد طی سال جاری و آینده‌ میلادی از فضای رکودی بیرون خواهد آمد.

نفت و گاز

با لغو تحریم‌ها انتظار می‌رود سهم ایران در بازارهای جهانی انرژی افزایش یابد. بنا بر تخمین صندوق بین‌المللی پول رشد بخش نفتی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 و 2017 به ترتیب 9/ 16 درصد و 8/ 8 درصد خواهد بود در حالی که رشد بخش غیرنفتی تولید ناخالص داخلی در این دو سال به ترتیب 5/ 2 و 1/ 3 درصد پیش‌بینی شده است. برای سال 2015 رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران صفر درصد و بخش نفتی 6/ 0 درصد برآورد شده است. این در حالی است که بین سال‌های 2000 تا 2012 رشد بخش نفتی اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالانه 5/ 1- درصد بوده در حالی که رشد بخش نفتی طی همین مدت به‌طور متوسط سالانه 6/ 5 درصد بوده است.

تولید نفت ایران در بازه‌ ابتدای قرن جدید تا 2012 متوسط 7/ 3 میلیون بشکه در روز بوده و سپس با اعمال تحریم‌ها به 8/ 2 میلیون در سال 2013 و 54/ 2 میلیون در سال 2014 و در نهایت 55/ 2 میلیون بشکه برای سال 2015 برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود ایران بتواند در شرایط پس از تحریم فروش نفت خود را در سال 2016 تا 03/ 3 میلیون بشکه در روز و تا سال 2017 تا 32/ 3 میلیون بشکه افزایش بدهد. با این حال، صادرات نفت ایران از متوسط روزانه‌ 34/ 2 میلیون بشکه برای سال‌های 2000 تا 2012 به 19/ 1 میلیون برای سال 2013 و سپس 16/ 1 میلیون برای سال 2014 کاهش مداوم داشته است. در سال 2015 به میزان اندکی افزایش در صادرات را تجربه کرد و طبق برآورد صندوق به 24/ 1 میلیون بشکه رسیده است. طبق پیش‌بینی صندوق صادرات نفت ایران در سال 2016 تا 81/ 1 میلیون بشکه و در سال 2017 به 13/ 2 میلیون نیز افزایش خواهد یافت. بخش گاز طبیعی نیز افق روشنی در پیش رو دارد. در حالی که متوسط تولید گاز طبیعی در بازه‌ 2000 تا 2012 متوسط سالانه معادل 9/ 1 میلیون بشکه نفت در روز بوده در سال 2013 با 46 درصد افزایش به 78/ 2 میلیون بشکه و در سال 2014 به معادل 95/ 2 میلیون شبکه نفت رسید. طبق برآوردهای صندوق برای سال 2015 تغییر چندانی در تولید گاز طبیعی رخ نداده و به‌طور متوسط 98/ 2 میلیون بشکه تولید شد. برای سال 2016 و 2017 نیز تغییر چندانی در تولید انتظار نمی‌رود و به ترتیب 01/ 3 و 05/ 3 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است. ایران پس از عربستان دومین تولیدکننده‌ بزرگ گاز در منطقه‌ منا به شمار می‌رود در حالی که بخش اعظم گاز تولیدی در کشور مصرف می‌شود و تنها بخش اندکی از آن صادر می‌شود و از لحاظ صادرات جایگاه چندان بالایی در منطقه ندارد.

صادرات گاز ایران که از میانگین 09/ 0 معادل میلیون بشکه برای بازه‌ 2012-2000 تا 17/ 0 میلیون بشکه برای سال 2013 و 18/ 0 در سال 2014 افزایش یافته بود در سال 2015، طبق برآورد صندوق، با 03/ 0 کاهش به 15/ 0 میلیون بشکه در روز رسید و انتظار می‌رود صادرات آن برای سال‌های 2016 و 2017 همچنان بی‌تغییر بماند.

تورم

نرخ تورم و روند آن طی چند سال اخیر امیدوارکننده‌ترین متغیر اقتصادی است، چرا که نه تنها در مسیر بهبود و ترمیم قرار دارد بلکه روند اصلاحات آن پایدار پیش‌بینی شده است. میانگین سالانه‌ نرخ تورم برای بازه‌ 2012-2000 رقم 3/ 16 درصد است. در سال 2013 به 7/ 34 درصد رسید و سپس با شروع سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به 6/ 15 درصد کاهش یافت. البته این سیاست‌های انقباضی اثرات خود را در کاهش تولید ناخالص اسمی در سال بعد و نیز افت رشد اقتصادی در ادوار آتی، همان‌طور که در بخش‌های قبل آوردیم، نشان می‌دهد. در سال 2015 برآورد نرخ تورم بر اساس رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده 12 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود برای سال‌های 2016 و 2017 تورم به ترتیب تا 9/ 8 درصد و 2/ 8 درصد کاهش یابد.

بخش مالی دولت

مجموع بدهی‌های دولت ایران که از 2/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی به 9/ 2 درصد آن در سال 2015 افزایش یافت انتظار می‌رود در سال 2016 تا 5/ 2 درصد تولید ناخالص کاهش یابد و در سال 2017 نیز تا 5/ 1 درصد کاهش پیداکند. کسری بودجه‌ دولت نیز روند مشابه بدهی‌های دولت دارد و از کسری بودجه‌ 2/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 تا 2/ 3 درصد در سال 2015 افزایش یافته و سپس تا 5/ 2 و 5/ 1 درصد تا سال 2017 کاهش خواهد یافت.

متغیر مهم دیگر در این گزارش درآمدهای غیرنفتی دولت است. بین سال‌های 2000 تا 2012 به‌طور متوسط 6/ 9 درصد تولید ناخالص داخلی، درآمد سالانه‌ دولت از مجراهای غیر‌نفتی بوده است. در سال 2013 این رقم تا 2/ 9 درصد کاهش پیدا می‌کند. برای سال‌های 2015 تا 2017 پیش‌بینی می‌شود درآمد‌های غیرنفتی دولت روندی افزایشی داشته باشد و به ترتیب 4/ 10، 9/ 10 و 3/ 11 درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

ذخایر ارزی

ذخایر ارزی ایران که در سال‌های 2012-2000 به‌طور متوسط 1/ 55 میلیارد دلار بود پیش‌بینی می‌شود در سال 2016 به 6/ 125 و در سال 2017 به 7/ 129 میلیارد دلار برسد. در سال 2014 ذخایر رسمی ارزی 6/ 111 میلیارد دلار بود که در سال 2015 با 8/ 12 درصد افزایش به 9/ 125 میلیارد دلار رسید.

صادرات و واردات

برآورد صندوق از صادرات ایران در سال 2015 میزان 4/ 71 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود در سال 2016 با 6/ 2 میلیارد دلار افزایش به 74 میلیارد دلار برسد و در سال 2017 نیز به 9/ 84 میلیارد دلار برسد. واردات نیز از 1/ 72 میلیارد در سال 2015 به 7/ 79 و 7/ 88 میلیارد دلار در سال‌های 2016 و 2017 افزایش خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 16 =