معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این بسته در وزارت کار نهایی و هفته گذشته تقدیم دولت شد. منصوری درباره مهم‌ترین ویژگی این بسته افزود: سیاست‌ها و حمایت‌های دولت‌ها در ادوار مختلف معمولا معطوف به بنگاه‌ها و بنگاه‌محور بوده است؛ به‌عنوان مثال یکی از این حمایت‌ها تامین سرمایه در گردش از طریق اعطای تسهیلات بوده است. وی ادامه داد: اما در بسته جدیدی که مبتنی بر حمایت از کارآفرینان تهیه شده است، «کارآفرین» محور حمایت قرار می‌گیرد و حمایت‌ها معطوف به شخص کارآفرین است. معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه اشتغال ایرانیان گفت: این سامانه آماده شده است و به‌زودی برای پایش اطلاعات و داده‌های بازار کار مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

منبع