معاون طرح و برنامه تاکید کرد: برنامه جدی امسال در مجموعه وزارتخانه این است که بتوانیم سرمایه‌های سرگردانی را که در اقتصاد کشور وجود دارد به سمت تولید هدایت کنیم.

زرندی گفت: اقتصاد ایران دچار پارادوکس نقدینگی شده است و در‌حالی‌که نقدینگی بسیار بالایی درکشور وجود دارد و باعث مشکلات زیادی در اقتصاد شده، بخش تولید از کمبود شدید نقدینگی رنج می‌برد، لذا باید به سمت هدایت نقدینگی به سمت تولید باشیم. معاون طرح و برنامه افزود: البته باید سرمایه‌گذاری در بخش تولید را جذاب کنیم، نمی‌شود بخش مولد مالیات را پرداخت کند و بخش غیرمولد با سودهای سرشار، از پرداخت مالیات در امان باشد. وی تاکید کرد: مالیات برعایدی سرمایه برای اقتصاد کشور لازم و ضروری است و امیدواریم هرچه زودتر به اجرا دربیاید. زرندی همچنین توضیح داد: در یزد به‌عنوان نخستین استان، جلسات و مذاکراتی را با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تشکیل هلدینگ استانی برگزار کردیم تا بتوانیم این موضوع را به‌عنوان نخستین استان، در کشور اجرا کنیم و سپس در سایر استان‌ها نیز اجرا خواهیم کرد.

زرندی تصریح کرد: در گام اول با حدود ۳۰ سرمایه‌گذار استان یزد مذاکره اولیه انجام شد تا بتوانیم حدود هزار میلیارد تومان برای این موضوع برنامه‌ریزی کنیم. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در این ارتباط به عزم همگانی نیاز است و مجموعه استان‌ها هم باید فعال شود و ظرفیت‌های مردمی را برای فعالیت و مشارکت فراهم کنیم، به‌ویژه خیلی از مردم به منطقه خود تعصب دارند و حاضر به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان خود هستند. وی افزود: در این موضوع، شخص استاندار، نمایندگان و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت باید تلاش و مشارکت فعالی داشته باشند.

منبع