حال این سوال مطرح است که در چنین برهه زمانی، مهم‌ترین ماموریت اتاق چه باید باشد؟ فعالان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند مهم‌ترین ماموریت اتاق در دوره جدید، توجه دادن مسوولان به سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و هشدار درباره عواقب مخرب سیاست‌های غلط است. اما واقعیت‌های جامعه ایران در چند سال گذشته یک ماموریت مهم دیگر هم پیش روی اتاق بازرگانی قرار می‌دهد. در سال‌های گذشته کمتر برای آگاهی بخشی به افکار عمومی تلاشی صورت گرفته است. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی دیگر نمی‌توانند و نباید بر مدار گذشته حرکت کنند و زمان تغییر در جدول کاری این تشکل فرا رسیده است. به اعتقاد آنها ماموریت اصلی اتاق تغییر نخواهد کرد؛ اما اولویت‌های اتاق باید تغییر کند. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان»، شاخص‌ترین تکالیف و ماموریت‌های اتاق نهم مورد واکاوی قرار گرفته است.

منبع