آنالیز آماری تجارت پنهان

 جزییات قاچاق ۲۹ گروه کالایی طی سال‌های ۹۶ و ۹۷

براساس جدیدترین داده‌های مقدماتی به دست آمده، ارزش کشفیات قاچاق برای ۲۹ گروه کالایی منتخب با رشد ۷۳ درصدی از ۴ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان سال ۹۶ به ۷ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش یافته است. این در حالی است که دستگاه‌های کاشف در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۱٫۸هزارمیلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف کردند که این رقم با افزایش بالای ۱۰۰ درصد در سال ۹۵ به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. تصویر آماری کشفیات قاچاق کالا حکایت از این دارد، کالاهایی چون «کود شیمیایی»، «فرآورده‌های نفتی»، «پارچه» و «خودرو»، «لوازم آرایشی وبهداشتی» و «طلا وجواهرات»، به ترتیب بیشترین رشد را در لیست کشفیات سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ از آن خود کرده‌اند.

 تحلیل آماری ۲۹ کالای منتخب قاچاق

متولیان مبارزه با تجارت پنهان و زیرزمینی، حجم قاچاق کالا در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را به ترتیب ۲۵ و ۱۹ میلیارد دلار عنوان کرده بودند که این رقم در سال ۹۴ به ۱۵٫۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بود. به‌طوری‌که دستگاه‌های کاشف در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۱٫۸هزارمیلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف کردند که این رقم با افزایش بالای ۱۰۰ درصد در سال ۹۵ به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. البته این رقم نسبت به سال ۹۴ افت ۱۶٫۴ درصدی را تجربه کرده بود. اگرچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ هیچ گونه آمار رسمی در مورد کشفیات قاچاق منتشر نکرد، اما «تعادل» به لیست آمار مقدماتی حجم کشفیات قاچاق ۲۹ گروه کالایی منتخب در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دست یافته که نشان می‌دهد، ارزش کشفیات قاچاق برای کالاهای منتخب در سال ۹۷

به ۷ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان رسیده، که نسبت به سال ۹۶ که ارزش کشفیات این نوع کالاهای منتخب، ۴ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان بوده، رشد ۷۳ درصدی داشته است.

«تعادل» در ادامه و براساس آمارهای دریافتی به بررسی جزییات آماری ارزش کالاهای قاچاق در ۲۹ گروه کالایی پرداخته است. این ۲۹ گروه کالاهایی چون «لوازم خانگی، خودرو، مواد خوراکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، فرآورده‌های نفتی، دام و طیور، لوازم یدکی (خودرویی)، گوشی تلفن همراه، مسکرات، تجهیزات ماهواره، البسه، تجهیزات رایانه‌ای، برنج، پارچه، سلاح و مهمات، سیگار، دارو، میراث فرهنگی، اسباب‌بازی، کود شیمیایی، لوازم صوتی و تصویری، طلا و جواهرآلات، تجهیزات پزشکی، کفش، فرآورده‌های شیلاتی، اقلام ضدفرهنگی، مواد محترقه، کیف، سایر کالاها» را در بر می‌گیرد. آمار مقدماتی مقدار کشفیات کالاهای منتخب قاچاق نشان می‌دهد، کالاهایی چون «کود شیمیایی»، «فرآورده‌های نفتی»، «پارچه» و «خودرو»، «لوازم آرایشی وبهداشتی» و «طلا وجواهرات»، به ترتیب بیشترین رشد را در لیست کشفیات سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ثبت کرده‌اند. همچنین جزییات آمار مقدماتی مقدار کشفیات کالاهای منتخب تا پایان سال ۹۷ حاکی از این است که کشفیات «لوازم خانگی» در این بازه زمانی، به ۹۵۵ میلیارد تومان رسیده، که نسبت به سال ۹۶ که ۴۲۰ میلیارد تومان بوده، رشد ۱۲۷ درصدی را تجربه کرده است.

مطابق آمارها، اما کشفیات «خودرو» در سال ۹۷ نسبت به سال قبل آن بیشترین رشد را داشته است؛ به‌طوریکه تا پایان سال گذشته ارزش کشفیات این محصول

۷۴۳ میلیارد تومان ثبت شده، که نسبت به سال ۹۶ که ارزش کشفیات آن ۱۷۵ میلیارد تومان گزارش شده، رشد ۳۲۳ درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که کشفیات « لوازم یدکی» (خودرو) قاچاق در همین مدت با افت بیش از ۴۵ درصدی روبرو بوده است. تحلیل آمارها نشان از این دارد که حجم کشفیات« لوازم یدکی» (خودرو) از ۴۲۷ میلیارد تومان سال ۹۶ به ۲۳۳ میلیارد تومان در سال ۹۷ کاهش یافته است. «مواد خوراکی» ا ز دیگر کالاهای منتخبی است که در لیست کالاهای مکشوفه قاچاق قرار دارد. دستگاه‌های کاشف، تا پایان سال ۹۷ توانسته‌اند، ۳۸۳ میلیارد تومان موارد خوراکی قاچاق کشف کنند، که البته نسبت به سال ۹ که ۴۲۹ میلیارد تومان بوده، افت بالای ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. اما رشد حدود ۲۱۱ درصدی کشفیات «لوازم آرایشی و بهداشتی» نیز در حالی است که در‌ آمار جدید آمده تا پایان سال ۹۶ کشفیات نهادهای ذی‌ربط در مورد این کالا ۱۱۲ میلیارد تومان بوده، که در سال ۹۷ به ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. از دیگر کالاهای منتخب در لیست مکشوفات کالاهای قاچاق، «فرآورده‌های نفتی» جای دارد که آمارها نشان از این دارد ارزش قاچاق این محصول تا پایان سال گذشته به ۲۹۵ میلیارد تومان رسیده، که در مقایسه با سال ۹۶ که این رقم ۵۴ میلیارد تومان گزارش شده، رشد ۳۷۷ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، بنابر آمارها، «گوشی تلفن همراه» نیز از دیگر کالاهای منتخب قاچاق کشف شده، به شمار می‌رود، که ارزش کشفیات آن تا پایان دوازدهمین ماه از سال ۹۷ به ۲۲۲ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۶ که ۱۰۷ میلیارد تومان بوده، رشد ۱۰۷ درصدی را به نام خود ثبت کرده است. اما افت بیش از ۵ درصدی کشفیات «مسکرات» از دیگر آمارهای به دست آمده از کشفیات قاچاق است، که آمار کشفیات نهادهای ذی‌ربط در این کالا طی سال ۹۷ برابر ۱۹۳ میلیارد تومان اعلام شده، که در مقایسه سال ۹۶ که ۲۰۴ میلیارد تومان بوده، افت داشته است.

همچنین مطابق آمار مقدماتی، ارزش کشفیات قاچاق «تجهیزات ماهواره ای» در سال گذشته به ۱۸۵٫۴میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال ۹۶ که ارزش کشفیات قاچاق این محصول ۱۸۵٫۶میلیارد تومان بوده، افت کمتر از یک درصدی را شاهد بوده است.

اما آمار به دست آمده از قاچاق «البسه» در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز قابل توجه است؛ به‌طوریکه ارزیابی‌ها نشان از این دارد که دستگاه‌های کشف قاچاق (از جمله سازمان حمایت، گمرک وناجا) در سال ۹۷ کشفیات قاچاق «البسه» را ۱۸۵ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، که این رقم در مقایسه با سال ۹۶ برابر با ۲۰۲ میلیارد تومان بوده است، که افت ۸درصدی را تجربه کرده است.

«برنج» از دیگر کالاهای مکشوفه قاچاق است که ارزش کشفیات آن تا پایان ماه دوازدهم از سال گذشته برابر با ۱۷۶ میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به سال ماقبل خود یعنی سال ۹۶ که ۹۰ میلیارد تومان بوده، رشد ۹۴ درصدی را تجربه کرده است. اما رشد ۳۷۴ درصدی کشفیات قاچاق «پارچه» نیز در لیست آمار مقدماتی کشفیات قاچاق سال ۹۷ قابل تامل است. ارزیابی‌های آماری حکایت از این دارد که تا پایان سال ۹۷ برابر

با ۱۷۳ میلیارد تومان قاچاق «پارچه» صورت گرفته که نسبت به سال ۹۶ که ۱۴۹ میلیارد تومان بوده، رشد بالایی را تجربه کرده است.

«سلاح و مهمات» از دیگر کالاهای مکشوفه قاچاق سال گذشته به شمار می‌رود، که بنابر آمار به دست آمده، ارزش کشفیات قاچاق این محصول تا پایان سال ۹۷ به

۱۵۸ میلیارد تومان افرایش یافته، که نسبت به سال ۹۶ که ۱۰۷ میلیارد تومان بوده، رشد ۴۷ درصدی را تجربه کرده است. همچنین مطابق آمار مقدماتی که در اختیار روزنامه «تعادل» قرار گرفته، کشفیات قاچاق «سیگار» تا پایان سال گذشته با افت ۲۱ درصدی از ۱۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۴۹ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است. ارزش کشفیات قاچاق «دارو» نیز در ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال ۹۷ به ۱۳۶ میلیارد تومان رسیده، که نبست به سال ۹۶ که ۲۰۸ میلیارد تومان بوده، افت ۳۴ درصدی را تجربه کرده است.

آمار مربوط به کشفیات قاچاق «طلا وجواهر» نیز نشان از رشد ۱۷۷ درصدی کشفیات این محصول در سال ۹۷ دارد. آمار دستگاه‌های ذی ربط کشف‌کننده قاچاق، ارزش کشفیات قاچاق این محصول تا پایان سال ۹۷ را برابر با

۵۴ میلیارد تومان گزارش کرده‌اند که در مقایسه با سال ۹۶ که ارزش کشفیات قاچاق این محصول ۱۹ میلیارد تومان بوده، رشد ۱۷۷ درصدی را تجربه کرده است.

در نهایت آمار مربوط به سایر کالاهای مکشوفه قاچاق نیز حکایت از این دارد، که ارزش آنها از سوی دستگاه‌های کاشف، تا پایان سال ۹۷ برابر ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۶ که ارزش کشفیات قاچاق آنها ۶۱۹ میلیارد تومان ثبت شده، رشد ۲۴۴ درصدی را تجربه کرده است. البته جزییات آماری مربوط به ارزش کشفیات قاچاق دیگر کالاهای منتخب در سال‌های ۹۶ و ۹۷ را می‌توانید در جدول زیر دنبال کنید.

Taadol-14-new

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − نه =