نامه به شهردار تهران در رابطه با تغییر کاربری واحدهای صنعتی منتقل شده به شهرک های صنعتی

بر اساس ماده ۷ قانون «تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران« مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶: وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها مکلفند اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی (عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال مییابند به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند.

این امر جهت تشویق صنایع مستقر در شهر تهران جهت کوچ به شهرکهای صنعتی مصوب، و همزمان کمک به اصلاح بافت شهری، محیطزیست و کیفیت زندگی شهروندان بوده است. با توجه به اینکه ریسکها و هزینههای بالای این امر، جهت توجیهپذیری این جابهجایی، بخشی از هزینههای آن میبایست از محل ایجاد ارزش افزوده در ملک صنعتی قدیمی با تغییر کاربری متناسب با طرح تفصیلی و نیازهای محلی جبران شود.

در ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۷ آمده است: «سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ارایه مدارک‌ موضوع ماده (۲) نسبت به تغییر کاربری عرصه واحد صنعتی به یکی از کاربریهای مسکونی یا تجاری و یا اداری (باتصویب کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران‌) اقدام نمایند«.

با توجه به سکوت این ماده در مورد اخذ هزینه در مقابل تغییر کاربری و همچنین روح حمایتی این قانون و با عنایت به مشروح مذاکرات نمایندگان محترم مجلس در زمان تصویب قانون مزبور، تغییر کاربری نمیتواند مستلزم پرداخت هزینه از طرف صنعتگران باشد.

برای دریافت متن نامه اینجا کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × چهار =