حجت‌الله صیدی با اشاره به برگزاری جلسات در ابتدای سال‌جاری در بانک مرکزی اظهار کرد: قرار شد بانک‌ها براساس ظرفیت تا مبلغ مشخصی به‌صورت وام و چهار تا پنج برابر آن به‌صورت خطوط اعتباری در اختیار تولیدکننده‌ها قرار دهند. وی ادامه داد: رقم نزدیک به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت وام در کل سیستم بانکی برای این منظور در نظر گرفته شد که در بانک ما این رقم به‌صورت ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت وام و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت خطوط اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه مهم‌ترین چالش پیش‌روی تولید در حال حاضر بحث سرمایه در گردش است، گفت: تامین مالی برای سرمایه درگردش و پرداخت هزینه‌های تولید مخصوصا هزینه‌هایی چون دستمزد مهم‌ترین چالش پیش‌روی این روزهای بنگاه‌هاست. صیدی ادامه داد: بخشی از این تامین مالی باید از طریق افزایش تقاضا صورت گیرد؛ بنابراین نظام بانکی با اعطای اعتبار به بخش مصرف‌کننده و خانوار و اصناف این تقاضای کل را افزایش می‌دهد که منجر به رونق تولید می‌شود.

منبع