رقابت برای انتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی با سه گروه «ائتلاف برای فردا»، «پیشگامان تحول» و «ائتلاف بزرگ تشکل‌های کارآفرین اقتصاد ملی» شروع شد و با پیروزی قاطع ائتلاف برای فردا با سرگروهی مسعود خوانساری و علاءمیرمحمدصادقی به پایان رسید و هر ۴۰ کرسی پارلمان بخش‌خصوصی از آن این گروه شد. این درحالی بود که ائتلاف برای فردا اگرچه در دوره هشتم هم پیروز رقابت‌های انتخاباتی بود،‌ اما ۵ نفر از اعضای این گروه، نتوانستند وارد اتاق تهران شوند. حال آنکه در این دوره، هر ۴۰ کرسی به این گروه تعلق گرفت. نمایندگان دولت که ۲۰ نفر از اعضای هیات نمایندگان را تشکیل  می‌دهند از سوی وزرای جهاد کشاورزی و صنعت،‌ معدن و تجارت، معرفی شدند. البته ۱۷ نفر از سوی این دو وزارتخانه معرفی شد و ۳ کرسی نمایندگان دولتی همچنان خالی است. البته برخی از نمایندگان معرفی شده از سوی دولت نیز در بخش‌خصوصی فعال هستند. به هر حال با توجه به اینکه تعداد افراد هیات نمایندگان به حد نصاب خود رسید، انتخابات هیات‌رئیسه برگزار شد. از ۵۷ نفر هیات نمایندگان، جلسه روز گذشته با ۵۱ نفر آغاز شد و با ۵۳ نفر پایان یافت. در ابتدا رئیس سنی جلسه مشخص شد و محمدرضا انصاری اداره جلسه را برعهده گرفت. همچنین محمدرضا فیاض و محمود نجفی‌عرب به‌عنوان ناظر و فریال مستوفی به‌عنوان منشی موقت هیات‌رئیسه برگزیده شدند تا انتخابات هیات‌رئیسه را برگزار کنند.

فرآیند رای‌گیری چگونه رقم خورد؟

دوره نهم اتاق بازرگانی روز گذشته با برگزاری نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رسما در پایتخت کلید خورد. براساس قانون، در نخستین نشست، باید به‌واسطه انتخابات، هیات‌رئیسه اتاق تعیین شود. هیات‌رئیسه متشکل از رئیس، دو نایب‌رئیس، یک خزانه‌دار و یک منشی است. از این‌رو، روز گذشته در اتاق بازرگانی تهران، انتخابات هیات‌رئیسه برگزار شد. اما انتخاباتی که شبیه دیگر انتخابات نبود. هیچ رقیبی به میدان نیامده بود. هیچ لابی پشت درهای سالن اجتماعات ساختمان وزرا شکل نگرفت. گویا انتخابات جای دیگر انجام شده بود و این جلسه تنها معرفی اعضای هیات‌رئیسه بود. شاهد آن هم نوشتن اسامی هیات‌رئیسه قبل از اعلام کاندیداتوری آنها روی برگه رای برخی از اعضای حاضر بود. البته دور از انتظار هم نبود؛ چراکه ۴۰ نفر از اعضای هیات نمایندگان را یک طیف مشخص یعنی ائتلاف برای فردا تشکیل  می‌دادند و رای آنها تعیین‌کننده بود. از ۲۰ کرسی دولتی هم هنوز ۳ کرسی بلاتکلیف است و ۱۷ نفر از سوی دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند. اما حتی اگر تمام کرسی‌های دولتی‌ها هم پر بود و همه آنها نیز در جلسه دیروز حاضر بودند، باز هم تعیین‌کننده اصلی، رای نمایندگان بخش‌خصوصی بود. خوانساری بدون رقیب به میدان آمد و توانست ۵۰ رای دریافت کند. کاندیداهای نواب رئیس هم رقیبی نداشتند. هیات نمایندگان حاضر، دو اسم را بلند صدا زدند: «آقای اتابک و حاج آقا میرمحمدصادقی.» پس از آن هم با تایید این دو نفر، رای‌ها به گلدان ریخته شد. میرمحمدصادقی با ۵۰ رای نایب‌رئیس اول و اتابک با ۴۶ رای نایب‌رئیس دوم اتاق تهران شدند. حاج آقا علاء در دوره گذشته هم به‌عنوان نایب‌رئیس دوم در هیات‌رئیسه حضور داشت. او در دوره هشتم با معرفی وزارت صنعت، وارد اتاق شد؛ اما این دوره با ائتلاف برای فردا به میدان رقابت آمد. او توانست بالاترین رای را در بخش معدن کسب کند. یکه تازی کاندیداهای کرسی هیات‌رئیسه ‌شامل حال خزانه‌دار و منشی هم شد؛ نام کاندیداها از میان همهمه‌های هیات نمایندگان شنیده  می‌شد و بعد از تایید خود کاندیدا، رای‌ها به گلدان ریخته  می‌شد. این بار هم هیچ رقیبی پا به میدان رقابت نگذاشت تا در نهایت، ریاحی ۵۰ رای و مقیمی ۴۷ رای را برای حضور در هیات‌رئیسه کسب کنند. البته مقیمی هم در دوره گذشته به‌عنوان منشی در هیات‌رئیسه حضور داشت. انتخابات رئیس، یک رای سفید داشت؛ همچنین یک رای سفید در انتخابات نایب‌رئیس، ۳ رای سفید در انتخابات خزانه‌دار و ۵ رای سفید و یک رای باطله هم در انتخابات منشی به گلدان ریخته شد. احتمالا در هر کدام از این انتخابات، خود کاندیداها برگه سفید به گلدان انداخته‌اند. بنابراین با چنین فرضیه‌ای، خوانساری و میرمحمدصادقی صددرصد آرا را کسب کرده‌اند. رای‌های سفید دیگر نیز احتمالا متعلق به دولتی‌هاست.

برنامه چهار ساله اتاق تهران

پس از تعیین هیات‌رئیسه، خوانساری، رئیس منتخب اتاق تهران محور‌های برنامه اتاق در دوره جدید را برشمرد و گفت: ارتقای عضویت و خدمات‌رسانی موفق به اعضا از جمله اهداف اتاق در دوره نهم است. تعداد اعضا نیز در آغاز هشتمین دوره هیات نمایندگان حدود ۱۴ هزار نفر بود که توانستیم این تعداد را به بیش از ۱۸ هزار نفر ارتقا دهیم. البته تلاش ما رساندن تعداد اعضای اتاق به ۲۰ هزار نفر بود که به دلیل بروز مشکلات اقتصادی این هدف محقق نشد. امیدواریم طی این دوره اتاق بتواند به سوی عضویت فراگیر حرکت کند. خوانساری در ادامه از فعالیت هشت کمیسیون تخصصی در دوره هشتم هیات نمایندگان سخن گفت و افزود: احتمالا با توجه به ورود اعضای جدید با رشته فعالیت‌های مختلف، در تعداد یا عنوان کمیسیون‌ها برای دور نهم تغییر ایجاد شود. همچنین فعالیت‌های آموزشی در این دوره نیز تداوم و توسعه می‌یابد. رئیس اتاق تهران به تشکل‌ها نیز اشاره کرد و توضیح داد که حدود ۲۰۴ تشکل در اتاق ایران به ثبت رسیده‌اند و در چهارسال گذشته ۲۰ تشکل استانی نیز شکل گرفته‌اند. او افزود: در عین حال در نظر داریم، تشکل‌های استانی بیشتری را به ثبت برسانیم. اتاق تهران خانه تشکل‌ها را نیز راه‌اندازی کرد و برنامه ما این است که در چهار سال پیش‌رو، بیش از گذشته از ظرفیت‌های تشکل‌ها بهره بگیریم. خوانساری همچنین تقویت استارت‌آپ‌ها را از اولویت‌های این دوره برشمرد و گفت: با توجه به اینکه نمایندگانی از این حوزه به عضویت هیات نمایندگان آمده‌اند، احتمالا کمیسیونی مختص استارت‌آپ‌ها تشکیل خواهد شد تا در این زمینه اثرگذاری بیشتری حاصل شود. رئیس اتاق تهران اولویت دیگر اتاق در دوره نهم را تقویت دیپلماسی پارلمان بخش‌خصوصی با توجه به اعمال تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: تقویت دیپلماسی به‌ویژه با کشور‌های همسایه در دستورکار قرار دارد و به دنبال آن هستیم که اتاق بازرگانی پایتخت در منطقه، شناخته شود. همچنین برنامه‌ریزی و تقویت کارگروه مقابله با تحریم‌ها از دیگر برنامه‌های مهم اتاق است. تلاش ‌می‌کنیم با همکاری اعضای هیات نمایندگان از بار تحریم‌ها بکاهیم. افزون بر این امیدواریم بتوانیم ماهانه یک گزارش از وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنیم و همراه با راهکار به دولت ارائه دهیم. توسعه باشگاه خدمات اعضا از دیگر محورهایی بود که رئیس اتاق تهران به‌عنوان برنامه اتاق در چهار سال آینده به آن اشاره کرد.

منبع