بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع پاسخ به ابهامات و سوالات در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ ابلاغ : ۲۷ آذر ۹۷