بانک توسعه صادرات نیز به‌منظور رسالت خود مبنی‌بر حمایت همه جانبه از صادرات و فعالان این عرصه انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی را در دو بخش ارزی و ریالی به مشتریان ارائه می‌دهد. براساس دستورالعمل‌های منتشر شده بانک توسعه صادرات ایران انواع ضمانت‌نامه‌های ریالی که براساس آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها، توسط بانک توسعه صادرات ایران صادر می‌شوند، عبارتند از: ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه/ مزایده ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه حقوق و عوارض گمرکی، ضمانت‌نامه ورود موقت کالا و ضمانت‌نامه حسن انجام معامله که بسته به نیاز مشتریان صادر می‌شود. وثایقی که بانک توسعه صادرات در قبال ضمانت‌نامه‌های ریالی مطالبه می‌کند، شامل اخذ ۲ درصد وجه ضمانت‌نامه بابت وثیقه صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده و همچنین اخذ ۲۰ درصد وجه ضمانت‌نامه بابت وثیقه صدور ضمانت‌نامه گمرکی، به‌صورت وجه نقد، اوراق مشارکت منتشر یا تضمین شده توسط بانک مرکزی یا دولت، سپرده‌های ریالی نزد این بانک شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری مدت‌دار، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام و خاص یا ترکیبی از آنها می‌شود.همچنین معادل بقیه مبلغ ضمانت‌نامه یک یا ترکیبی از انواع وثایق قابل قبول سیستم بانکی (با اعمال ضرایب مربوطه) که در بخش وثایق اشاره شده از مشتری اخذ می‌شود.نکته قابل توجه در این میان این است که برای تحصیل وام یا اعتبار از شبکه بانکی کشور و سایر موسسات مالی و اعتباری، ضمانت‌نامه صادر نمی‌شود؛ همچنین براساس تصریح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تحصیل وام یا اعتبار از شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ضمانت‌نامه صادر نمی‌شود. ضمانت‌نامه‌های ارزی دسته دوم از خدمات ضمانت‌نامه‌ای بانک توسعه صادرات هستند که در چهار قالب کالای تولیدی، خدمات فنی و مهندسی، قراردادهای داخلی و صدور سایر ضمانت‌نامه‌های ارزی ارائه می‌شوند.

منبع