در صدر آمار، گروه صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها قرار دارد. امکان تامین بخش اعظمی از مواد اولیه برای این صنعت در داخل موجب شده تا بخش اعظمی از سرمایه‌گذاران، به سمت این گروه هدایت شوند. با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزیابی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که در مدت زمان مورد بررسی، صدور جواز تاسیس به لحاظ تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۲۳ درصدی را تجربه کرده، این رشد در سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بالغ بر ۴۵ درصد بوده و اشتغال پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادره نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۸ درصدی داشته است. آماری که می‌توان از آن به‌عنوان جهش در سرمایه در بخش صنعت یاد کرد. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲هزار و ۸۶۱ فقره جواز تاسیس برای متقاضیان صادر شده است که بیش از ۲۸۲ هزار میلیارد ریال برای مجوزهای صادره سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی ۶۹ هزار و ۶۶۷ نفر است.

 

صنایع جذاب

بررسی صنایع جذاب نیز نشان‌دهنده آن است که گروه‌های «ساخت فلزات اساسی، کک و فرآورده‌های حاصل از نفت، مواد و محصولات شیمیایی، محصولات غذایی و انواع آشامیدنی و محصولات کانی غیرفلزی» توانسته‌اند در رده صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گیرند و بیشترین سرمایه پیش‌بینی‌شده در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص دهند. با توجه به آمار اعلام شده جوازهای صادره برای «فلزات اساسی» در مدت زمان مذکور ۶۵ فقره بوده که برای این تعداد بیش از ۹ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است؛ میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده برای این گروه ۵ هزار و ۵۱۰ نفر است. برای گروه «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» نیز در مدت زمان مذکور در مجموع ۳۳ فقره جواز تاسیس صادر شده که برای این تعداد جواز تاسیس صادر شده در مجموع بیش از ۷۶ هزار میلیارد ریال سرمایه مدنظر قرار گرفته است؛ با توجه به آمار اعلام شده، اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه ۴ هزار و ۳۶۲ نفر خواهد بود. سومین گروه جذاب برای سرمایه‌گذاران نیز به «مواد و محصولات شیمیایی» بازمی‌گردد که برای این گروه بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده‌اند؛ با توجه به آمار اعلام شده برای این گروه پیش‌بینی ۵ هزار و ۶۲۲ نفر اشتغال شده است. برای «گروه محصولات غذایی و آَشامیدنی» نیز براساس آمار اعلام شده در مجموع ۴۱۴ فقره جواز صادر شده که برای اجرایی کردن این تعداد طرح سرمایه‌ای، حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال مدنظر قرار گرفته است؛ اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز ۱۱ هزار و ۴۶۱ نفر است. مجوزهای صادره برای «محصولات کانی غیرفلزی» نیز در مدت زمان مورد بررسی ۳۹۰ فقره بوده است که سرمایه‌ای حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال برای اجرایی کردن این طرح‌ها در نظر گرفته شده است. با توجه به آمار اعلام شده در مجموع پیش‌بینی ۵ هزار و ۵۱۰ فقره اشتغال نیز برای این گروه صورت گرفته است.

 

استان‌های پیشرو

آمارهای اعلام شده همچنین بیانگر آن است که استان‌های خوزستان، هرمزگان، اصفهان، قزوین و آذربایجان شرقی بیشترین سرمایه پیش‌بینی‌شده در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص داده‌اند و توانستند در میان استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گیرند. با توجه به آمار اعلام شده سرمایه پیش‌بینی‌شده استان خوزستان برای ۱۳۵ فقره جواز تاسیس صادره بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد ریال است و اشتغال پیش‌بینی شده با توجه به جوازهای صادره ۲ هزار و ۷۶۴ نفر خواهد بود. اما سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای هرمزگان نیز بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد ریال است که برای ۷۰ فقره جواز تاسیس صادره پیش‌بینی شده است؛ آمار اعلام شده بیانگر آن است که اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره ۲هزار و ۶۴۳ نفر است. استان اصفهان به‌عنوان سومین استان جذاب برای سرمایه‌گذاران نیز در این مدت موفق به اخذ ۸۰ فقره جواز تاسیس شد و برای این استان نیز سرمایه‌ای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است، برای جوازهای تاسیس صادره برای این استان در مجموع سه هزار و ۷۷۰ فقره شغل پیش‌بینی شده است. برای استان قزوین نیز با اخذ ۷۷ فقره جواز پیش‌بینی سرمایه بیش از ۹هزار میلیارد ریال ثبت شده است و پیش‌بینی می‌شود که برای این تعداد جواز در مجموع چهار هزار و ۱۹۱ فقره اشتغال ایجاد شود. در آذربایجان شرقی به‌عنوان پنجمین استان جذاب برای سرمایه‌گذاران نیز بیش از ۱۶۴ فقره جواز تاسیس صادره شده که برای راه‌اندازی این جوازها، سرمایه‌ای بیش از ۹هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع اشتغال پیش‌بینی شده برای این استان ۴ هزار و ۳۲۱ نفر است.

 

وضعیت صدور جواز در مناطق آزاد و ویژه

ارزیابی‌های صورت گرفته همچنین از شتاب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حکایت دارد. آخرین وضعیت صدور جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی بیانگر آن است که در سال جاری در مجموع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۴۳ فقره جواز تاسیس برای این مناطق صادر شده است که با این شرایط می‌توان گفت زمینه برای خروج این مناطق از بن‌بست رکود فراهم شده است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی از مجموع ۶۹ هزار و ۶۶۷ فقره جواز تاسیس صادره در کشور، ۴۳ فقره جواز تاسیس برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال (۲۵ فقره جواز تاسیس صادره در سال گذشته) رشدی حدود ۷۲ درصدی داشته است.

در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد و ویژه و اقتصادی عمده دلیلی است که می‌توان بازگشت این بخش روی ریل توسعه را به آن نسبت داد. با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت در مدت زمان مورد بررسی از مجموع بیش از ۲۸۲ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد ریال بوده که با توجه به آمار اعلام شده سهم مناطق ویژه اقتصادی از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده ۳۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال است، اما برای مناطق آزاد تنها سرمایه بالغ بر ۵۶۲ هزار ریال پیش‌بینی شده است. با این شرایط می‌توان گفت در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه سهم اندکی از سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد اختصاص یافته است. براساس آمار اعلام شده منطقه آزاد ماکو در مدت زمان مذکور با اخذ ۱۴ فقره جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی در جایگاه اول این مناطق قرار گرفته و توانست نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۰۰ درصدی را به لحاظ تعداد جواز صادره نسبت به سال گذشته تجربه کند. منطقه آزاد چابهار نیز با ۷ فقره جواز تاسیس نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۵۰ درصدی داشته است، جوازهای تاسیس صادره برای مناطق ویژه اقتصادی نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر ۱۳ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۷۲ درصدی داشته است.

منبع