مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز در تبصره ۶ قانون بودجه امسال برای صادرات واحدهای تولیدی صادرات محور در نظر گرفته شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ۹۲ درصد از واحدهای تولیدی کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند که واگذاری زمین و امکانات برای کارآفرینان و به‌خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان بخشی از تسهیلات است و پنج درصد از آنان تسهیلاتی ۶۰ ماهه با مشوق‌های خاص دریافت می‌کنند. وی با اشاره به واگذاری اختیارها به مدیران استانی گفت: پس از این تفویض اختیار بیش از ۴۰ درصد مشکلات شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی برطرف شده و طرح راستی‌آزمایی صنایع نیز برای برنامه‌ریزی و داشتن سند توسعه صنعت در کشور تا پایان تیرماه ۱۳۹۷ انجام خواهد شد. نجفی افزود: طرح راستی‌آزمایی در راستای شمارش واحدهای صنعتی فعال و واحدهایی که با مشکل مواجه هستند، اجرا می‌شود تا برای برطرف کردن مشکلات این واحدها برنامه‌ریزی مدونی صورت گیرد. وی با اشاره به میزان مصرف آب در صنایع گفت: واحدهای صنعتی۷/ ۳ درصد از مجموع آب مصرفی کشور را مصرف می‌کنند، در حالی که از مجموع ۱۱۰ میلیارد مترمکعب مصرف آب در کشور حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در کشاورزی مصرف می‌شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از تصفیه‌خانه شهرها، انتقال آب از دریا و تغییر فناوری برای کاهش میزان آب مصرفی در صنایع از جمله اقدام‌هایی است که برای برطرف کردن مشکل کمبود آب صنایع انجام خواهد شد.

منبع