وی افزود: برای توسعه صادرات پیش‌نیازهایی وجود دارد که از جمله آنها، برپایی نمایشگاه‌های تولیدات و ظرفیت‌ها با هدف معرفی توانمندی‌ها و در کنار آن توسعه و ارتقای کیفیت و کمیت بسته‌بندی و فرآوری است. همچنین امسال به صادرکنندگان یارانه و نیز جوایز صادراتی اعطا می‌شود. رحمانی خاطر نشان کرد: هیچ سهمیه‌بندی نیز در این زمینه اعمال نخواهد شد و هر استان به تناسب ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فعالیت در این حوزه می‌تواند از این منابع و یارانه‌ها بهره گیرد. وی با اشاره به‌حوزه پوشاک گفت: امروز ۱۱ درصد بنگاه‌های صنعتی کشور در این حوزه فعال بوده و با وجود ۵ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی کشور، ۱۳ درصد اشتغال این بخش را به‌خود اختصاص داده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: زمانی که با ۵ درصد سرمایه‌گذاری ۱۳ درصد اشتغال در اختیار بخش پوشاک است، به مفهوم آن است که این حوزه می‌تواند با سرمایه‌گذاری کمتر اشتغال بیشتری ایجاد و فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و ایجاد شغل در کشور فراهم کند. رحمانی ادامه داد: هم‌اکنون برنامه عملیاتی راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور در دست تدوین است و مراحل نهایی خود را می‌گذراند.

منبع