به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی حسن‌زاده معاون امور بندری و اقتصادی این سازمان گفت: رویکرد و استراتژی اصلی سازمان بنادر و دریانوردی با استناد به قانون تسریع در تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور، شفاف‌سازی تعرفه‌های مندرج در کتابچه تعرفه، کاهش هزینه کالاهای وارده یا صادره از بنادر اعم از وارداتی، صادراتی و ترانزیتی است. وی درخصوص مسوولیت گسترده سازمان بنادر و دریانوردی بر مباحث و مدیریت امور بندری، دریایی و بازرگانی بر مبنای آیین‌نامه تاسیس سازمان و براساس آن نقش تعرفه‌ای در روان‌سازی تجارت از بنادر کشور است، اعلام کرد: سازمان بنادر تعرفه‌های حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری را اصلاح کرده است تا به‌واسطه آن بتواند تجارت کشور را توسعه دهد. حسن‌زاده با بیان اینکه تعرفه‌های جدید سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و از تاریخ ١۵ اردیبهشت اجرا شده است، تصریح کرد: تعرفه‌های جدید بنادر به رونق تجارت دریایی کمک خواهد کرد و به هر ترتیب سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تسهیل تجارت و توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور تعرفه‌های بندری را کاهش داد.

منبع