به‌گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اهمیت این آمارها زمانی مشخص می‌شود که بدانیم در ۲۰ سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور جذب شده است. افروز بهرامی در این زمینه گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون، کشورهای آلمان با ۲ میلیارد دلار، چین با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و فرانسه با ۹۲۵ میلیون دلار به‌ترتیب بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند و استان‌های مرکزی، فارس و آذربایجان‌غربی در این عرصه پیشتاز بوده‌اند.

وی گفت: با گذشت یک‌ماه و نیم از سال ۹۷ نیز حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده که ۴۸۰ میلیون دلار آن مربوط به صنعت خودرو (گروه رنو فرانسه) و ۳۰۰ میلیون یورو آن در بخش صنایع غذایی استان آذربایجان‌شرقی بوده است. به‌گفته بهرامی، براساس گزارش سال ۲۰۱۶ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، ایران از رشد ۶۴ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده است. مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پارسال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در مجموع بیش از چهار میلیارد دلار بوده است؛ این آمار در همسنجی با سال پیش از آن (رقم یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار) بیش از ۲ برابر رشد نشان می‌دهد.

منبع