در این بین استان‌های خراسان رضوی با صدور ۲۰۸ میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادره برای ۲۲ واحد کوچک صنعتی، خوزستان با صدور ۱۶۵ میلیارد ریال ضمانت صادره برای هفت واحد صنعتی و گیلان با ۱۵۰ میلیارد ریال ضمانت صادره برای ۱۳ واحد صنعتی به ترتیب بیشترین ضمانت‌نامه صادره را در بخش ضمانت سرمایه‌گذاری برای واحدهای صنعتی مربوطه به‌خود اختصاص دادند. این در حالی است که استان‌های اردبیل، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و فارس به ترتیب کمترین میزان ضمانت‌نامه صادره در بخش سرمایه‌‌گذاری برای واحدهای کوچک صنعتی را داشته‌اند. اردبیلی‌ها بدون هیچ‌گونه ضمانت‌نامه صادر شده‌ در قعر جدول قرار دارند و بالاتر از آنها استان چهارمحال و بختیاری با دو میلیارد ریال ضمانت صادره در بخش سرمایه‌‌گذاری برای یک واحد صنعتی قرار دارد. استان‌های بوشهر و فارس نیز به‌ترتیب هر کدام با پنج میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادره در بخش سرمایه‌‌گذاری صنایع کوچک برای دو و سه واحد کوچک صنعتی در رتبه‌های پایین قرار گرفته‌اند.

منبع