بر این اساس به بانک‌ها اعلام شده هرچقدر سپرده ارزی بگیرند، می‌توانند آن را نزد بانک‌مرکزی سپرده‌گذاری کرده و سود دریافت کنند. رئیس کل بانک‌مرکزی افزود: بانک‌ها حتی می‌توانند زیر این نرخ هم عمل کنند، اما همانطور که قبلا اعلام کردم ریسک هر بانک متفاوت است؛ بنابراین مردم وقتی می‌خواهند نزد بانکی سپرده‌گذاری کنند باید دو پارامتر را در نظر داشته باشند. وی تصریح کرد: اولین پارامتر نرخ سود سپرده و دومین پرامتر میزان اعتمادی است که مردم به آن بانک دارند؛ اگر یک بانک معتبر نرخ سود پایین‌تری را ارائه دهد برای مردم قابل قبول‌تر از آن است که بانکی با اعتبار کمتر نرخ سود بالاتری بدهد؛ بانک‌مرکزی به این موضوع ورود نمی‌کند؛ بلکه نرخ سودی که بانک می‌دهد را مبنا قرار داده و با آن نرخ سودی که اعلام کرده است به آنها سود می‌دهد. سیف ادامه داد: ما سقف نرخ سود را پنج درصد اعلام کرده‌ایم و اگر بانک‌ها رقم بالاتری می‌دهند جایز نیست و شاید نرخ خود را با نرخ اعلامی بانک‌مرکزی تطبیق نداده‌اند.

منبع