ابلاغ دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال ۹۵ صاحبان مشاغل

ابلاغ دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال ۹۵ صاحبان مشاغل

سه‌شنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

مالیات

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی، از ابلاغ نحوه تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.

نادر جنتی اظهار کرد: مطابق بند «الف» این دستورالعمل، کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنان در سال ۱۳۹۵ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون هستند، مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ تلقی می‌شوند.

وی افزود: بر اساس بند «ب» این دستورالعمل، میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل فوق با افزایش هشت درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ بصورت مقطوع تعیین می‌شود. اینگونه مودیان باید مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۶ پرداخت کنند. مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ معاف از مالیات بوده‌اند، صرفا باید مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. حکم اخیرالذکر در خصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را بصورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۶ ندارند، مالیات آنان که به شرح مفاد این دستورالعمل بصورت مقطوع تعیین می‌شود، حداکثر تا چهار قسط مساوی تقسیط می‌شود و عدم پرداخت بموقع مالیات یا اقساط مشمول جرائم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: مطابق دستورالعمل مذکور، هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۵ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستور العمل است، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه‌التفاوت و جرائم متعلقه مطالبه می‌شود.

به گفته جنتی، بر پایه این دستورالعمل، مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنان حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۴ بصورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۴ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۲ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۵ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در پایان گفت: صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آئین‌نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴  برای عملکرد سال ۱۳۹۵ نخواهند داشت.


منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =