برداشت نادرست یک سایت از مفاهیم آماری در سرشماری اینترنتی 95

برداشت نادرست یک سایت از مفاهیم آماری در سرشماری اینترنتی 95

مفاهیم آماری دارای معنای تعریف شده ای هستند که باید آنها را دانست. در صورتی که معنای آنها را بدرستی درک نکنیم همواره دچار اشتباه می شویم همانگونه که یکی از سایت های خبری، برای سرشماری 95 چنین خطایی کرده است.

تاریخ خبر: 07/07/1395

 

.


 سرشماری اینترنتی 95 که برای نخستین بار در کشور انجام می شود، وارد پنجمین روز خود شد و تاکنون با استقبال خوبی از سوی مردم روبرو شده است.
با توجه به اینکه سرشماری اینترنتی برای نخستین بار در کشور انجام می شود، بی اطلاعی و ناآگاهی برخی از سایت ها از مفاهیم تعیین شده در بخش ثبت نام اینترنتی، سبب شده برای آنها اینگونه تلفی شود که واژه «بیکاری» در سرشماری لحاظ نشده است.

مرکز آمار ایران در سرشماری 95 درباره وضعیت فعالیت (اشتغال و بیکاری) پنج گزینه را قرار داده است که هر فرد بر اساس شرایطی که دارد، یکی از گزینه ها را انتخاب می کند.
این گزینه ها شامل «هفته گذشته، کار کرده است»، «دارای شغل است اما هفته گذشته به دلایلی کار نکرده است»، «یک ماه گذشته به دلیل انتظار برای شروع کار جدید یا بازگشت به شغل قبلی در جست وجوی کار نبوده اما آماده به کار است»، و «محصل یا دانشجو، خانه دار، دارای درآمد بدون کار (بازنشسته) و سایر» است.

به گفته یک کارشناس مرکز آمار، اگر فرد گزینه نخست (هفته گذشته کار کرده است) و یا دوم(دارای شغل است اما هفته گذشته به دلایلی کار نکرده است) را انتخاب کند، شاغل محسوب می شود.

در صورتی که فرد گزینه سوم را (یک ماه گذشته به دلیل انتظار برای شروع کار جدید یا بازگشت به شغل قبلی در جست وجوی کار نبوده اما آماده به کار است) را انتخاب کند بیکار محسوب می شود.

در واقع، اگر فرد گزینه های، محصل، دانشجو، خانه دار و یا بازنشسته(دارای درآمد بدون کار) را انتخاب کند جمعیت غیر فعال است.

اطلاع نداشتن از معانی این واژه ها سبب شده تا یک سایت خبری اعلام کند، مرکز آمار ایران گزینه «بیکار» را در پرسش های خود نیاورده است.

مرکز آمار ایران در تعریف بیکاری آورده است: بیکار به فردی اطلاق می شود که «هفته مرجع، فاقد کار باشند»(دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند)، «هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند» (برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده باشند)، «در هفته مرجع و سه هفته پیش از آن جویای کار باشند» (اقدامات مشخصی را به منظور جست وجوی اشتغال مزدبگیری و یا خود اشتغالی به عمل آورده باشند و افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی، جویای کار نبوده اما فاقد کار و آماده برای کار بوده اند.

همچنین جمعیت فعال شامل «جمعیت شاغل و جمعیت در جست وجوی کار» است.

با توجه به این توضیحات، مرکز آمار ایران گزینه بیکاری را در سرشماری اینترنتی لحاظ کرده است.

سرشماری اینترنتی از شنبه این هفته (سوم مهرماه) شروع شده که تا 24 مهرماه ادامه دارد. سرشماری حضوری (با مراجعه به منازل مردم ) از ٢٥ ماه جاری تا ٢٥ آبان ماه امسال انجام خواهد شد.

خانوارهایی که اطلاعات خود را از طریق سامانه اینترنتی www.sarshomari95.ir وارد کنند دیگر نیازی نیست در سرشماری حضوری شرکت کنند.

همچنین پس از پایان سرشماری اینترنتی، کدی به فردی که اطلاعات را وارد سامانه کرده است داده می شود که خانوار باید در حفظ این کد کوشا باشد؛ زمانی که مامور

سرشماری به درب خانه آنها مراجعه کرد با دادن کد به مامور، دیگر سرشماری حضوری نخواهند شد.
کارشناسان مرکز آمار ایران معتقدند، در صورتی که 35 درصد از خانوارهای کشور در سرشماری اینترنتی مشارکت کنند، ایران در زمره کشورهای توسعه یافته به لحاظ آماری قرار می گیرد.


منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + نوزده =