کارنامه تجارت ایران در بهار 95

حجم تجارت خارجی در مرز 20 میلیارد دلار ایستاد
 تاریخ چاپ:1395/04/08
.

تجارت خارجی ایران فصل بهار را با تراز مثبت به پایان رساند. با توجه به آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک، تراز تجاری ایران در سه ماه منتهی به خرداد سال جاری معادل یک میلیارد و 471 میلیون دلار مثبت بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته شاهد رشد مازاد تراز تجاری بوده‌ایم. در سه ماه نخست سال گذشته، مازاد تراز تجاری ایران معادل 713 میلیون دلار ثبت شده بود.

آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در سه ماه منتهی به خردادماه سال 1395، حجم تجارت خارجی ایران معادل 19‌میلیارد و 473 میلیون دلار بوده که بر این اساس، حجم تجارت خارجی ایران دربهار سال 95 نسبت به بهار سال گذشته، با کاهش حدود 9 درصدی مواجه بوده است. حجم تجارت خارجی ایران در سه ماه نخست سال گذشته معادل 21 میلیارد و 401‌میلیون دلار بود.


بر اساس آخرین آمار اعلام شده، صادرکنندگان توانسته‌اند در سه ماه اول سال جاری، در مجموع، 27 میلیون و 780 هزار تن کالا را به ارزش 10 میلیارد و 472 میلیون دلار در بازارهای بین‌المللی به‌فروش برسانند. این در حالی است که اگر آمار صادرات سه ماهه نخست امسال را با مدت زمان مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که در صادرات از نظر وزنی با افزایش 45/ 8 درصدی روبه‌رو هستیم. وزن کالاهای صادراتی در سه ماهه نخست سال گذشته 25 میلیون و 616 هزار تن بوده است. در مقابل صادرات کشور به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 30/ 5 درصد افت داشته است.


براین اساس، ارزش صادرات در سه ماهه منتهی به خرداد سال گذشته معادل 11 میلیارد و 57 میلیون دلار بوده و در سه ماهه منتهی به خردادماه سال جاری، صادراتی به ارزش 10 میلیارد و 472 میلیون دلار برای تجارت ایران رقم خورده است. برخی از کارشناسان معتقدند افت ارزشی صادرات در سه ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به سال گذشته، می‌تواند ناشی از کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت کالاهای با پایه نفتی است.


از سوی دیگر، واردکنندگان ایرانی نیز در فصل نخست سال جاری 7 میلیون و 263 هزار تن کالای خارجی را به ارزش حدود 9 میلیارد دلار به ایران وارد کرده‌اند. حال آنکه واردات در مدت زمان مذکور هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افت داشته است. در واردات از نظر ارزشی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با افت حدود 13 درصدی مواجه بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که سال گذشته در این بخش، 10 میلیارد و 344 میلیون دلار کالا به ایران وارد شد. اما این میزان در سه ماه منتهی به خرداد امسال، به حدود 9 میلیارد دلار رسیده است. همچنین از نظر وزنی نیز در واردات شاهد افت بیش از 18درصدی بوده‌ایم. آنچه در آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران آمده است، وزن کالاهای وارداتی در سه ماه منتهی به خرداد سال گذشته، 8 میلیون و 868 هزار تن بوده و این در حالی است که در بهار امسال معادل 7 میلیون و 263 هزار تن کالا وارد کشور شده است.


آمار گمرک حاکی از آن است که در خردادماه سال جاری حجم تجارت خارجی ایران معادل 7میلیارد و 117 میلیون دلار بوده که از این میزان، 3 میلیارد و 504 میلیون دلار مربوط به واردات کالا و 3 میلیارد و 613 میلیون دلار نیز متعلق به صادرات کالا است.


اقلام عمده صادراتی

آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها طی سه ماه نخست سال 95 نشان می‌دهد، ارزش صدور 4 میلیون و 185 هزار تن میعانات گازی معادل یک میلیارد و 690 میلیون دلار است که سهم ارزشی صدور این نوع کالا 14/ 16 درصد و سهم وزنی آن نیز 07/ 15 درصد است. حال آنکه سال گذشته شاهد صدور 6 میلیون و 151 هزار تن از میعانات گازی به ارزش 2 میلیارد و 609 میلیون دلار بوده‌ایم. بر این اساس، در سه ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، شاهد افت صادرات میعانات گازی چه از لحاظ وزنی و چه از نظر ارزشی بوده‌ایم.


از سوی دیگر، آمار منتشر شده نشان می‌دهد، 7 میلیون و 137 هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش 3 میلیارد و 542 میلیون دلار در فصل بهار صادر شده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، شاهد افت ارزشی 78/ 3‌درصدی بوده‌ایم، اما از نظر وزنی با رشدی معادل 65/ 12 در این بخش روبه رو هستیم.


صادرات سایر کالاها که سهمی حدود 50‌درصدی را در کل ارزش صادرات در سه ماه منتهی به خرداد سال جاری را از آن خود کرده‌اند، به لحاظ ارزشی در مدت زمان مذکور معادل 5 میلیارد و 240 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد حدود 10درصدی روبه‌رو بوده است. از نظر وزنی نیز صدور این نوع کالاها با رشدی حدود 5/ 25 درصد از 13 میلیون و 130 هزار تن در سه ماه منتهی به خرداد سال گذشته به 16 میلیون و 458 هزار تن در بهار امسال رسیده است.


اقلام عمده صادراتی در سه ماه نخست سال 1395، شامل «میعانات گازی» به ارزش 1,690 میلیون دلار و سهم ارزشی 14/ 16 درصد، «گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده» به ارزش 434 ميليون دلار و سهم ارزشي 14/ 4 درصد، «محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به‌صورت طومار» به ارزش 354 ميليون دلار و سهم ارزشي 39/ 3 درصد و «پروپان مايع شده» به ارزش 343 ميليون دلار و سهم ارزشي 27/ 3 درصد و «روغن‌هاي سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزين» به ارزش 291 میلیون دلار و سهم ارزشی 78/ 2درصد، بوده است. متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي 377 دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 73/ 12 درصد کاهش داشته است.


چین همچنان به عنوان مقصد اول کالاهای ایرانی در سرلیست مقاصد صادراتی ایران قرار دارد. کارنامه تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد، صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند 8 میلیون و 272‌هزار تن کالا را به ارزش 2 میلیارد و 251‌میلیون دلار به این کشور صادر کنند که این میزان صادرات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد ارزشی 62/ 12 درصدی و با رشد وزنی 43/ 44 درصدی روبه‌رو بوده است. بر این اساس، سهم ارزشی این کشور از کل صادرات ایران حدود 22 درصد است. در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته، سهم این کشور در صدور کالا حدود 18 درصد بوده است.


امارات متحده عربی نیز به عنوان دومین مقصد صادراتی ایران شناخته می‌شود. بر اساس آنچه در آمار گمرکی آورده شده است، 4 میلیون و 131 هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و 772 میلیون دلار به این کشور صادر شده که سهم ارزشی حدود 17 درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. اما میزان صادرات ایران به این کشور در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته با افت حدود 11 درصدی مواجه است. اما از لحاظ وزنی شاهد رشد حدود 24 درصدی صادرات کالاهای ایرانی به امارات هستیم.


عراق به عنوان سومین مقصد صادراتی که این روزها صدور برخی از کالاهای ایرانی به این کشور با محدودیت‌هایی همراه شده است، توانسته سهمی حدود 15 درصد از کل صادرات ایران را در اختیار بگیرد. بر این اساس، صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند در سه ماه منتهی به خرداد سال جاری، 3 میلیون و 775 هزار تن کالا را به ارزش یک میلیارد و 518 میلیون دلار به این کشور همجوار صادر کنند. اما از میان 5 کشوری که عمده صادرات ایران به این مقاصد صورت می‌گیرد، عراق تنها کشوری است که صادرات به آن با افت وزنی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته مواجه بوده است. چهارمین مقصد صادراتی ایران، کره‌جنوبی بوده که در بهار امسال 2 میلیون و 9 هزار تن کالا به ارزش 849‌میلیون دلار به این کشور صادر شده است. این کشور آسیایی توانسته است سهم ارزشی بیش از 8 درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص دهد. هند نیز پنجمین کشور مقصد صادراتی ایران به شمار می‌رود. صادرکنندگان ایرانی 2 میلیون و 199 هزار تن کالا به ارزش 775‌میلیون دلار را به این کشور صادر کرده‌اند و سهم ارزشی حدود 7 درصد از کل صادرات ایران را برای این کشور رقم زده‌اند.


کدام کالاها بیشتر وارد شدند؟

اقلام عمده وارداتي طی بهار سال 1395، شامل «ذرت دامي» به ارزش 272 ميليون دلار و سهم ارزشي 03/ 3 درصد، «لوبیای سویا» به ارزش 221 ميليون دلار و سهم ارزشي 45/ 2‌درصد، «کنجاله سویا» به ارزش 215 ميليون دلار و سهم ارزشي 39/ 2 درصد، «برنج» به ارزش 197‌میلیون دلار و سهم ارزشی 19/ 2‌درصد و «قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000سی‌سی با ساخت داخل 14درصد تا كمتر از 30درصد به استثناي لاستيك» به ارزش160 میلیون دلار و سهم ارزشی 77/ 1‌درصد بوده است.


براساس آمار منتشر شده، چین همچنان در سرلیست صادرکنندگان کالا به ایران است.

در سه ماهه منتهی به خرداد سال 95، معادل 955 هزار تن کالای چینی به ارزش 2 میلیارد و 40 میلیون دلار به ایران وارد شده است که از نظر وزنی با افت حدود 21 درصدی و از نظر ارزشی نیز با افت حدود 22درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته مواجه شده است. البته سهم چینی‌ها از بازار ایران در همین مدت به لحاظ ارزشی 22 درصد و به لحاظ وزنی بیش از 13درصد بوده است. امارات‌متحده عربی همچنان دومین کشور طرف معامله با ایران است که در دوره مذکور، یک میلیون و 213 هزار تن کالا را به ارزش یک میلیارد و 530 میلیون دلار روانه بازار ایران کرده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی با افت 37 درصدی مواجه بوده است. همچنین 292 هزار تن کالا به ارزش 650 میلیون دلار در مدت مذکور، از جمهوری کره وارد بازار ایران شده است که از لحاظ وزنی با افت حدود 36 درصدی و به لحاظ ارزشی با افت حدود 30 درصدی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته مواجه شده است.


ترکیه چهارمین شریک تجاری ایران در سه ماه منتهی به خرداد امسال به شمار می‌رود که 435 هزار تن کالا به ارزش 630 میلیون دلار وارد بازار ایران کرده است که از نظر ارزشی با افت 5/ 19 درصدی و به لحاظ وزنی با افت حدود 47 درصدی واردات کالا از این کشور روبه‌رو بوده‌ایم. همچنین 260 هزار تن کالا از فدراسیون روسیه وارد کشور شده که از لحاظ وزنی شاهد افت واردات از این کشور، اما از نظر ارزشی شاهد رشد واردات در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بوده‌ایم. متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي 1,239 دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 26/ 6 درصد در ارزش دلاري افزایش داشته است.

.

 .

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − 5 =