گذران وقت ایرانی‌ها

 گذران وقت ایرانی‌ها

شنبه 1395/3/23

.


بررسی الگوی گذران وقت یکی از ابزارهای مهم برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی است که یافته‌های آن به بسیاری از سؤالات پاسخ می‌دهد. بر همین اساس مرکز آمار ایران یافته‌های خود را در فصل تابستان 1394 ارائه کرده است. در این گزارش مجموعه فعالیت‌های افراد درطول یک شبانه روز به 15 گروه کار و فعالیت‌های شغلی، خانه‌داری، داوطلبانه و خیریه، آموزشی و فراگیری، مشارکت اجتماعی، تفریحی و فرهنگی، ورزشی، استفاده از رسانه‌های جمعی و نگهداری و مراقبت شخصی تقسیم بندی شده است.

مراقبت شخصی بیشترین زمان را می‌برد

بررسی الگوی گذران وقت، افراد 15 ساله و بیشتر براساس نتایج فصل تابستان 1394 نشان می‌دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه‌داری با 3 ساعت و 23 دقیقه، کار و فعالیت‌های شغلی با 2 ساعت و 46 دقیقه و استفاده از رسانه‌های جمعی با 2 ساعت و 15 دقیقه بوده است. همچنین متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با 2 دقیقه بوده است.

در بین مردان بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به کار و فعالیت‌های شغلی با  4 ساعت و 54 دقیقه، استفاده از رسانه‌های جمعی 2 ساعت و 20 دقیقه و خانه‌داری یک ساعت و 17 دقیقه بوده است. در بین زنان نیز متوسط بیشترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه‌داری با 5 ساعت و 25 دقیقه، استفاده از رسانه‌های جمعی 2 ساعت و 10 دقیقه و مشارکت اجتماعی با یک ساعت و 11 دقیقه بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی دریک شانه روز بوده است.


7دقیقه بر مشارکت‌های اجتماعی افزوده شد

بررسی الگوی فعالیت‌های گذران وقت درفصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 1388 حاکی ازاین است که بیشترین افزایش زمان صرف شده درتابستان 94 نسبت به تابستان 88 مربوط به فعالیت‌های خانه داری برابر 23 دقیقه و بعد از آن به کار و فعالیت شغلی معادل 11 دقیقه و مشارکت اجتماعی برابر 7 دقیقه بوده است. همچنین درتابستان 94 بیشترین کاهش زمان به فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی با 24 دقیقه اختصاص داشته است.

2 ساعت و 53 دقیقه زمان استفاده جوانان از رسانه‌های جمعی
الگوی گذران وقت جوانان 15 تا 24 ساله نشان می‌دهد بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (13 ساعت  و 45 دقیقه) متوسط بیشترین زمان صرف شده دریک شبانه روز به استفاده از رسانه‌های جمعی با 2 ساعت و 53 دقیقه و پس از آن، خانه داری با 2 ساعت و 40 دقیقه اختصاص داشته است. متوسط کمترین زمان نیز مربوط به گروه فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه با یک دقیقه بوده است. در این گره مردان به طور متوسط 2 ساعت و 39 دقیقه و زنان 34 دقیقه به کار و فعالیت‌های شغلی پرداخته‌اند.


  منبع: روزنامه ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − ده =