به گزارش «شادا»، سید احسان خاندوزی در نشستی که به منظور تکریم خدمات امیدعلی پارسا، رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور و داوود منظور، رئیس کل جدید این سازمان برگزار شد، با اشاره به اهمیت موضوع فرآیندهای مالیات‌ستانی در کشور اظهار کرد: باید تلاش کنیم فرآیندهای مالیات‌ستانی هوشمندتر شود و از نظامات پرچالش سنتی تا حد ممکن فاصله بگیریم و بدانیم مثلا در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال و همچنین سال بعد، چه گام‌هایی قرار است برداشته

شود.  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر، هم در زمینه هوشمندسازی و هم در عدالت مالیاتی از سطح مطلوب فاصله داریم، مساله بازگشت به سوابق پیشین را مهم دانست و افزود: بسیاری از مستندات مالیاتی سال‌های قبل یا توسط فعالان اقتصادی ثبت نشده یا در حال حاضر قابل اعتماد نیست که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

وی در ادامه به اهمیت توجه به مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)  و مالیات بر مجموع درآمد (PIT) اشاره و تاکید کرد: در این زمینه باید سریع عمل کرد؛ زیرا این برنامه‌ها جزو استراتژی‌های ارائه‌شده در دولت سیزدهم هستند. خاندوزی در ادامه گفت: نمی‌توانیم میل تاریخی به سوداگری در کشور را کنترل کنیم؛ مگر از طریق مالیات بر عایدی سرمایه (CGT). همچنین از طریق مالیات بر مجموع درآمد (PIT) می‌توان فرار مالیاتی یا تمایل به معافیت‌ها را در اقتصاد کشور کنترل کرد.  در حکم انتصاب داود منظور، رئیس کل جدید سازمان امور مالیاتی کشور، اولویت‌های برنامه‌ای این سازمان شامل هوشمند‌سازی و عادلانه شدن به عنوان دو رکن مالیات‌ستانی، گسترش فرهنگ مالیاتی و جلب اعتماد عمومی به نظام مالیاتی به منظور ارتقای تمکین داوطلبانه مؤدیان و افزایش منابع درآمد دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مقاوم‌سازی بودجه از سوی وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است.