مهدی میر‌اشرفی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح وضعیت تجارت خارجی کشورمان با همسایگان گفت: کل تجارت خارجی کشورمان در هفت ماهه نخست سال ۸۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار بوده است که از این میزان تجارت با کشورهای همسایه ۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۶۲۳ تن و به ارزش ۱۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون و ۷۱ هزار و ۵۹۷ دلار بوده است.

وی افزود: از این میزان تجارت، سهم صادرات کشورمان به همسایگان بالغ بر ۴۱میلیون و ۸۱۸ هزارو ۷۳ تن و به ارزش ۱۱‌میلیارد و ۵۲۲ میلیون و ۲۸۵‌هزار و ۲۳۲ دلار بوده است که ۶۳ درصد ارزش و ۶۴‌درصد وزن کل صادرات کشور به همسایگان اختصاص یافته است. میر‌اشرفی گفت: از میان کشورهای همسایه و هم‌مرز با کشورمان ۱۲ کشور افغانستا‌ن، ارمنستا‌ن، جمهوری‌آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، عمان، پاکستا‌ن، قطر، ترکمنستا‌ن، ترکیه و امارات‌متحده عربی مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی در هفت ماهه نخست سال بودند که بیشترین صادرات به کشور عراق با ۱۷میلیون و۶۸۳ هزار و ۴۱۴ تن کالا و به ارزش چهار میلیارد و ۸۵۴ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۶۹۳ دلار و سپس به کشورهای امارات با ۵/ ۸ میلیون تن و ارزش ۲‌میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار، ترکیه با ۴میلیون و ۷۹۴هزار تن و ارزش یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار، افغانستا‌ن با ۴میلیون و ۷۷هزار تن به ارزش یک‌میلیارد و ۳۲۵ میلیون دلار و پاکستا‌ن با یک‌میلیون و ۲۵۷ هزار تن به ارزش ۴۹۱ میلیون دلار مقاصد مهم صادراتی کشورمان بودند. رئیس‌کل گمرک درخصوص واردات از کشورهای همسایه اظهار کرد: کشورمان در این مدت زمانی از ۱۰ کشور همسایه واردات داشته است که میزان واردات کشورمان از حیث حجمی بالغ بر هشت میلیون و ۵۹۲ هزار و ۵۵۰ تن و برابر با ۸‌میلیارد و ۹۷‌میلیون و ۷۸۶ هزار و ۳۶۵ دلار بوده است که این میزان ۴۴‌درصد وزن و ۴۰ درصد ارزش کل واردات کشور را شامل می‌شود. معاون وزیر اقتصاد خاطر‌نشان کرد: مبادی وارداتی کشورمان از میان همسایگان، امارات، افغانستا‌ن، ارمنستا‌ن، جمهوری‌آذربایجان، عراق، عمان، پاکستا‌ن، قطر، ترکمنستا‌ن و ترکیه هستند که از این میان بیشترین میزان واردات کشورمان از امارات‌متحده عربی و به میزان ۲‌میلیون و ۵۵۹ هزار و ۹۴ تن و برابر با ۴میلیارد و ۷۲۶ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۶۰۶ دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار و روسیه با ۶۷۱ میلیون دلار بودند. میراشرفی افزود: صادرات کشورمان به کشورهای همسایه از لحاظ وزنی نزدیک به پنج برابر واردات از این کشورهاست و تراز تجاری کشور نیز با همسایگان مثبت ۳میلیارد و۴۲۲ میلیون دلار است که در راستا‌ی سیاست توجه به همسایگان، مثبت ارزیابی می‌شود. وی درخصوص تجارت با کشورهایی که دارای مرز زمینی با کشورمان هستند، گفت: ۴۴درصد کل صادرات کشور از لحاظ وزنی و ۴۷ درصد از لحاظ ارزش و ۱۶‌درصد کل وزن واردات کشور و ۱۲درصد ارزش آن به کشورهای عراق، ترکیه، افغانستا‌ن، پاکستا‌ن، جمهوری‌آذربایجان، ترکمنستا‌ن و ارمنستا‌ن که مرزهای زمینی با کشورمان دارند، تعلق دارد.

منبع