وی ادامه داد: جرائم تمامی بدهکاران این سازمان شامل افراد حقیقی و حقوقی که تا پایان وقت اداری دهم شهریور۹۸، اصل بدهی‌های معوق خود به سازمان منطقه آزاد کیش را به‌صورت نقدی پرداخت کنند، بخشیده خواهد شد. وی افزود: بخشودگی دیرکرد شامل سرمایه‌گذارانی است که اصل بدهی‌های خود از جمله بدهی بابت مجوز فعالیت اقتصادی، زمین یا اخذ پروانه ساخت و… را در بازه زمانی مصوب، نقدی پرداخت کنند.وی با بیان اینکه اسفند پارسال نیز سازمان منطقه آزاد کیش طرح بخشودگی جرایم را اجراکرده بود و افراد با پرداخت بخشی از بدهی خود یا پرداخت چک جهت تسویه بدهی می‌توانستند از بخشودگی بهره‌مند شوند، تاکید کرد: در این مرحله افراد تنها با پرداخت کامل بدهی خود به‌صورت نقدی مشمول بخشودگی جرایم می‌شوند. آخوندی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذارانی که اصل و جرایم دیرکرد در پرداخت بدهی را تسویه کرده‌اند، به‌دلیل قطعی شدن و ثبت بدهی آنها در اسناد سازمان امکان استفاده از بخشودگی را ندارند، اظهار کرد: اجرای این مصوبه درخصوص افرادی که پرونده آنها حقوقی شده و سازمان درباره بدهی آنها اقدام به ارسال اظهارنامه یا طرح دعوی حقوقی کرده است، منوط به تایید واحد حقوقی سازمان خواهد بود. وی تصریح کرد: این مصوبه برای تسویه کامل بدهی افراد بوده و مشمول جرایم قطعی یا تهاتر بدهی با مطالبات سایر شرکت‌ها نمی‌شود و سرمایه‌گذارانی که در فرآیند تهاتر بدهی هستند در صورت پرداخت نقدی می‌توانند از مزایای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد استفاده کنند.

منبع