محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار لغو محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی شده است. خبرگزاری مهر تصویر این نامه را منتشر کرد:

در این نامه چهار موضوع مورد توجه قرار گرفته که از جمله اینکه محدودیت در سقف رقابت محصولات برداشته شود، قیمت پایه اولیه کماکان بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و اعلام گردد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعد از هر بار عرضه منجر به معامله، قیمت پایه را بر اساس میانگین چهار هفته ای عرضه شده تعدیل و به بورس اعلام نماید و در نهایت شرکت های پتروشیمی مکلف به رعایت کف عرضه اعلام شده حداقل به میزان عرضه کالا در بورس، مطابق عرضه سال گذشته باشند.

2898668