به گزارش خبرگزاری فارس، علی معقولی، مدیر کل مرکز واردات منطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در این بخشنامه تاکید کرده است،‌ با توجه به مفاد بند ۱ و ۲ صورت ‌جلسه مورخ ۲۰ مرداد ۹۷ میان گمرک ایران و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لازم است، از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به رعایت موارد مورد اشاره این ابلاغیه ضمن لحاظ کردن سایر مقررات مربوطه اقدامات لازم انجام شود. بر این اساس اعمال همزمان «تخفیف تعرفه ترجیحی» و «کاهش سود بازرگانی کالاهای تجاری وارده از طریق مناطق آزاد» (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴ /  ت ۴۷۲۵۷ هـ مورخ ۲۶/  ۹/  ۹۰ هیات محترم وزیران) بلامانع است. همچنین اعمال کاهش سود بازرگانی کالاهای تجاری وارده از طریق مناطق آزاد موضوع تصویب‌نامه ذکر شده در بند ۱، در مورد واردات قطعات CKD خودرو(به استثنای خودروی کامل CBU و قطعات به‌صورت FULL CKD) به نام واحدهای تولیدی خودروساز دارای درصد ساخت داخل قابل اجرا است، بنابراین لازم است گمرکات اجرایی با رعایت کامل مقررات اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

منبع