فرشاد مقیمی در پاسخ به اینکه قرار است بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط پس از تصویب در هیات دولت به‌عنوان یک لایحه به مجلس ارسال شود، در مورد زمان‌بندی تصویب و ارسال این لایحه در دولت و مجلس اظهار کرد: حمایت از صنایع کوچک یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی دولت در شرایط کنونی است و لایحه حمایت هم از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت به دولت ارائه شده که به‌زودی به تصویب نهایی می‌رسد و ممکن است برخی از بخش‌های این بسته حمایتی نیاز به تغییر مقررات داشته باشد و در بخش‌های دیگری در سطح مصوبات هیات‌وزیران قابلیت اجرا داشته باشد که برای اجرا در قوه مجریه ابلاغ می‌شود. وی گفت: در ایام حمایت از صنایع کوچک هستیم و در مراسم آن نمایندگان مجلس به درخواست دغدغه تولیدکنندگان در اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل و رفع موانع تولید، پاسخ مثبت دادند و این قول به صنعتگران داده شد که در راستای حمایت از صنایع کوچک اصلاح قوانین و مقررات را در دستور کار مجلس قرار دهند.

منبع