غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نوزدهم تیرماه با ارسال نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن انتقاد از برخی شعب سازمان تامین‌اجتماعی که همچنان درخواست بازرسی از دفاتر سنوات گذشته بنگاه‌های اقتصاد را دارند، خواستار پایبندی سازمان تامین‌اجتماعی به تصویب‌نامه ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر انجام بازرسی دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی در سال آخر و اجتناب از انجام بازرسی در سال‌های قبل شده بود. حال، مهرداد قریب، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین‌اجتماعی در پاسخ به نامه رئیس اتاق ایران اظهار کرده است: این سازمان در راستای اجرای تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به‌استثنای موارد مندرج در تصویب‌نامه، بازرسی از مدارک، مستندات و دفاتر شرکت را صرفا از آخرین سال مالی انجام می‌دهد و از بازرسی دفاتر سنوات قبل خودداری می‌کند؛ ازاین‌رو چنانچه مواردی خلاف موضوع مشاهده شود لازم است مراتب با ارائه مستندات برای بررسی و اظهارنظر به اداره کل وصول حق بیمه تامین‌اجتماعی ارسال شود.

منبع