وی ادامه داد: علت اینکه تعرفه برای کارفرمایان بیشتر است این است که تعداد فرم‌های بیشتری را برای ثبت‌نام نیازمندند. معاون وزیر کار همچنین از جلسه روز شنبه آینده گروه‌های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت درباره فعالیت این سامانه خبر داد. مشیریان در پاسخ به اینکه آیا ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در این سامانه الزامی است گفت: به‌دلیل اینکه کلیه موارد مربوط به روابط کار از جمله قراردادها، دادخواست‌ها و دادرسی‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد ثبت‌نام در این سامانه ناگزیر خواهد بود؛ چراکه هم کارگران و هم کارفرمایان برای پیگیری امور خود ناچار به مراجعه به سامانه جامع روابط کار خواهند بود. سامانه جامع روابط کار مجموعا ۳۰ زیرسامانه دارد که با این هدف طراحی شده که کارگران و کارفرمایان با صرف هزینه کمتر از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و عادلانه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار شوند.

منبع