متن بخشنامه چنین است: «با عنایت به نوسان قیمت انواع کالاهای بورسی و کشاورزی نظیر آهن‌آلات، چای و… و از آنجاکه طبق مفاد مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ملاک رسیدگی به ارزش کالا تاریخ پروفرم است و برخی از واردکنندگان با سوءاستفاده از مواد مذکور و با ارائه پروفرم غیرمتعارف با تاریخ‌های قبل از افزایش قیمت کالا و با نرخ تسعیر ارز پایین‌تر یا بالاتر نسبت به ثبت‌سفارش اقدام و این عمل موجب تضییع حقوق دولت یا در مواردی که ارز مبادله‌ای تخصیص یابد، باعث خروج ارز شده و زمینه ایجاد رقابت ناسالم در سطح اقتصاد ملی و بازار فراهم می‌شود، بنابراین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد فضای رقابتی سالم حداکثر فاصله زمانی بین پروفرم و ثبت‌سفارش قابل قبول از نظر این دفتر یک ماه اعلام می شود.»

منبع