کرباسی گفت: دراتاق ایران از طریق سازوکار تشکیل اتاق‌های مشترک، کمیته‌های مشترک و تعیین اتاق معین از بین اتاق‌های سراسر کشور، تلاش شده است در قالب یک تقسیم‌کار در حوزه تجارت خارجی امکان مشارکت حداکثری بخش‌خصوصی با مسوولیت مشخص در مسائل بین‌المللی فراهم شود. او با اشاره به اینکه در کمیته‌های مشترک نمایندگان وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت نیز حضور دارند، اظهار امیدواری کرد که در کمیته‌های مشترک بازرگانی با ترکیبی از فعالان بخش‌خصوصی و دولتی، امکان کمک به توسعه مناسبات دو کشور و بهبود روابط گام‌های موثری برداشته شود. کرباسی همچنین اظهار امیدواری کرد که با تشکیل این کمیته و مساعدت‌های وزارت امور خارجه در آینده شاهد تاثیرگذاری مثبت این کمیته مشترک در مناسبات تجاری دو طرف باشیم. به گفته معاون بین‌الملل اتاق ایران گزارش برای انتخاب اعضای کمیته مشترک ایران – نروژ به هیات رئیسه اتاق ایران ارائه خواهد شد.

منبع