وی ادامه داد: بخشی از مشکلات همچون تأمین تکنولوژی روز، بهبود کیفیت و بازاریابی نیز در هر کدام از واحدهای تولیدی باید به‌صورت جداگانه بررسی و حل‌وفصل شود که بدین منظور ۱۰۰۰ مشاور در سازمان صنایع کوچک استخدام شده تا مشکلات هر واحد را به‌طور جداگانه شناسایی کنند و برای رفع آن راهکارهای مناسب ارائه دهند. نجفی با بیان اینکه حرکت‌های خوبی در راستای تقویت صنایع کوچک شده گفت: در این راستا بازسازی و نوسازی ۱۷۰۰ واحد صنایع کوچک در دستور کار قرار دارد. وی افزود: همچنین مقرر شده در سال‌جاری با تأمین سرمایه مناسب از محل تسهیلات اعطایی ۱۰ درصد از صنایع کوچک صادرات‌گرا شوند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک در خصوص راهکار رفع مشکل تأمین سرمایه در گردش واحدها تصریح کرد: بانک‌ها در این شرایط باید با تمام توان وارد شوند؛ طی جلساتی که با مدیران بانک‌ها داشتیم قرار شد شرایطی ایجاد شود تا روند تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تسریع شود و هر درخواست بیش از یک ماه طول نکشد. وی در خصوص زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات گفت: زمان بازپرداخت با توافق با بانک‌ها انجام می‌شود البته در مناطق محروم شرایط خاص و بهتری دارد.

منبع