به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت علی یزدانی گفت: مدیران استان باید با ریسک‌پذیری اقدامات لازم را برای احیای قابلیت‌های بخش صنعت و معدن استان فراهم کنند.  یزدانی ایجاد زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: همه اختیارات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به استان‌ها تفویض شده است و یکشنبه آینده با همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط برای کمک به رفع مشکلات صنعتگران استان مکاتبه خواهد شد.


منبع