9 بهمن 1402

شرکت بازرگانی سفیر کاسیان صنعت

جناب آقای مهندس رضا میرزا محمدی نایب رییس هیات مدیره شرکت بازرگانی سفیر کاسیان صنعت
9 بهمن 1402

شرکت انستیتو رفتار

جناب آقای دکتر هومن نامور رییس شرکت انستیتو رفتار https://raftarinstitute.com/
7 مرداد 1402

شرکت رینگ سازی مشهد

جناب آقای مهندس سهیل یزدان بخش مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت رینگ سازی مشهد   وب سایت : https://mwmco.com/
7 مرداد 1402

شرکت پروفیل و لوله های لاستیکی

سرکار خانم نرجس خاتون یزدان بخش مدیرعامل شرکت پروفیل و لوله های لاستیکی
7 مرداد 1402

شرکت پویا گستر خراسان

جناب آقای مهندس سعید بخشعلی مدیر عامل شرکت پویا گستر خراسان   وب سایت : https://pouyagostar.com
7 مرداد 1402

شرکت داده کاو آتیه نگر آذر

جناب آقای مهدی طهماسب پور مدیرعامل شرکت داده کاو آتیه نگر آذر
7 مرداد 1402

شرکت معیار آزمون پارت

جناب آقای عبدالحسین دارابی عباسعلی مدیرعامل شرکت معیار آزمون پارت
7 مرداد 1402

شرکت کربن سیمراغ

جناب آقای مهندس احمد رضوانی مدیرعامل شرکت کربن سیمراغ   وب سایت : https://carbonsimorgh.com/
7 مرداد 1402

شرکت بهره وری انرژی باغ اورنگ

سرکار خانم روشنک عباسی نیشابوری مدیرعامل شرکت بهره وری انرژی باغ اورنگ
7 مرداد 1402

شرکت پویا پیوند خاوران

جناب آقای مهندس محمدرضا راحمی مدیرعامل شرکت پویا پیوند خاوران
7 مرداد 1402

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی پارت لاستیک

جناب آقای مهندس حمیدرضا حامد صابری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی پارت لاستیک
7 مرداد 1402

شرکت سرمایه گستر تمدن

جناب آقای سیدعباس علیزاده تقی آباد مدیرعامل شرکت سرمایه گستر تمدن
7 مرداد 1402

بیمه اتکایی آوای پارس

جناب آقای مجید بنویدی مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی آوای پارس   وب سایت : https://www.avaparsre.com/
21 تیر 1402

انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان

سرکار خانم سیده محبوبه امینی دبیر کل انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان
21 تیر 1402

شرکت شیمیایی رازی

جناب آقای مهندس امیررضا نقی گنجی مدیرعامل شرکت شیمیایی رازی   وب سایت : https://razichemical.com   ·
21 تیر 1402

شرکت تولیدی گروه صنعتی بستانچی

جناب آقای دکتر مهدی بستانچی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت تولیدی گروه صنعتی بستانچی   وب سایت : https://www.bostanchi.com
21 تیر 1402

شرکت خدمات بیمه ای امید آفرین ماندگار

سرکار خانم مرضیه حسینی مدیر عامل و عضو هیات مدیره  شرکت خدمات بیمه ای امید آفرین ماندگار
21 تیر 1402

شرکت پارس تدبیر محاسب

جناب آقای محسن سعادت زاده مدیرعامل شرکت پارس تدبیر محاسب و رییس هیات مدیره محاسب تدبیر سورا لوازم آرایشی بهداشتی
21 تیر 1402

شرکت مجتمع تولیدی چینی مقصود

جناب آقای مهندس مهدی ایمانی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مجتمع تولیدی چینی مقصود   وب سایت : https://grandmaghsoud.com  
20 تیر 1402

شرکت توسعه تجارت مقصود

سرکار خانم اکرم ساقی نایب رییس هیات مدیره شرکت توسعه تجارت مقصود   وب سایت رسمی گروه کارخانجات مقصود :https://grandmaghsoud.com