مهر ۴, ۱۳۹۷

شرکت تک ماکارون

جناب آقای مهندس مهرداد نوری، مدیرعامل شرکت تک ماکارون http://www.takmakaron.com/default.aspx
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

شرکت آرسین پل آسیا

جناب آقای عباس رئوف ، مدیر عامل شرکت آرسین پل آسیا http://arsinasia.com/
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

شرکت کارگزاری بانک ملت

جناب آقای علیرضا تاج بر ، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک ملت https://www.mellatbroker.com//
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

شرکت شیمیایی سلیس

جناب آقای محسن زرکش، مدیرعامل شرکت شیمیایی سلیس http://www.salischemicals.com/  
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

شرکت گروه صنعتی یار

جناب آقای ماشاءالله قاسمی نژاد، مدیرعامل شرکت گروه صنعتی یار http://www.faaltarin.com/profile.asp?id=11920
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

شرکت هامون نایژه

جناب آقای محمود شریعتی نیاسه،  مدیر عامل شرکت هامون نایژه http://www.hanyco.ir/
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

شرکت کاوش

جناب آقای مهندس بهرام توسلی، مدیرعامل شرکت کاوش http://khc-co.com/Fa_contact.htm    
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

شرکت سرمایه گذاری رازی

سرکار خانم مهندس شهلا یاراحمدیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری رازی http://razi-group.com/fa    
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

شرکت گسترش تایر رازی

جناب آقای مهندس کامران افشار ایمانی، مدیرعامل شرکت گسترش تایر رازی   razi-group.com/fa/
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

شرکت پارسیان حریر البرز

جناب آقای مهندس نیما بصیری ، مدیرعامل شرکت پارسیان حریر البرز   http://www.hoobar.ir/fa/about-fa
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

شرکت صنایع فرو آلیاژ

جناب آقای مهندس عباس منصوریان ، مدیرعامل شرکت صنایع فرو آلیاژ http://ifi.co.ir/