شعب و دفاتر انجمن مدیران صنایع


 

دفتر مرکزی انجمن مدیران صنایع

تهران: خیابان استادمطهری روبه‌روی خیابان میرعماد پلاک ۲۶۴ جدید،  (۲۴۸قدیم) ط ۳ تلفن:۸۸۸۲۵۳۸۵-۸۸۳۰۴۰۷۰-۸۸۸۳۹۰۷۲ فاکس : ۸۸۸۳۹۶۴۱

دبیرکل

محمدرضا ستوده

رئیس هیات مدیره

مهندس محسن خلیلی

www.amsiran.com

انجمن مدیران صنایع شعبه آذربایجان شرقی

تبریز، خیابان مدرس ، بهادری سابق ، ساختمان سیمرغ، پلاک ۲۰۲، طبقه چهارم، واحد ۱۶،کد پستی: ۵۱۳۶۹۹۸۹۳۳

تلفکس۰۴۱۳۵۲۴۲۱۹۶تلفن:۰۴۱۳۵۲۴۲۱۹۶-۰۴۱۳۳۵۲۳۵۳۶۵

دبیر و مدیر اجرایی

 مهندس فریدون مرندی

رئیس هیات رئیسه

دکتر سیدباقر شریف زاده

http://www.amsazarbaijan.com

انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان

اصفهان،پل خواجو،پشت بانک خون، کوی بوستان(طباطبایی)،پلاک۱۱، زنگ ۲

کدپستی: ۵۵۸۹۱-۸۱۴۳۶ تلفن: ۰۳۱۳۲۱۲۴۹۳۱-۰۳۱۳۲۱۲۵۳۹۴فاکس: ۰۳۱۳۲۱۲۵۳۹۵

_____ رئیس هیات رئیسه

دکتر مسعود جمالی

http://ima.isf.ir

انجمن مدیران صنایع شعبه بوشهر

بوشهر-میدان شهید مطهری ساختمان مبارک طبقه ۵  تلفکس :۰۷۷۳۳۵۳۱۴۷۶

_____ رییس هیات رئیسه

سعید احمدی جزنی 

_____

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوی

مشهد، بلوار شهید منتظری(بلوار تلویزیون)، نبش شهید منتظری ۷، مجتمع ساپکو وخ قطعه سازان، طبقه دوم، کد پستی: ۹۱۷۶۸۷۳۳۳۹

تلفن: ۶-۰۵۱۳۸۴۴۴۲۱۱ فاکس: ۰۵۱۳۸۴۴۴۲۱۷

دبیر اجرایی

 دکتر امیرمهدی مرادی

رئیس هیات رئیسه

مهندس رضا حمیدی

 

http://imakh.ir

انجمن مدیران صنایع شعبه سمنان

سمنان،خیابان معلم، ابتدای کوی فلسطین، ابتدای بلوار آیت اله مدنی، پلاک۱۰۳، کد پستی: ۳۵۱۴۶۵۳۱۴۱

تلفن: ۲-۰۲۳۳۳۳۶۰۵۸۱ فاکس: ۰۲۳۳۳۳۶۰۵۷۲

_____

 

رئیس هیات رئیسه

مهندس رستم سعداللهی

http://www.amssemnan.ir/anjoman.html

انجمن مدیران صنایع دفتر ساوه

ساوه – شهرک صنعتی کاوه ، ورودی خیابان امام خمینی ، پلاک 37 ، طبقه اول

تلفکس 3-2 – 08642344191

_____  

رئیس هیات رئیسه

مهندس سیدسعید رضوانی

 

http://modiransaveh.blogfa.com

انجمن مدیران صنایع شعبه فارس

شیراز، خیابان معالی آباد، روبروی پارک ملت، ساختمان توبا ۴، طبقه ۵، واحد ۱۲

تلفن :۰۷۱۳۶۳۵۸۹۸۷-۰۷۱۳۶۳۵۹۶۹۲-۰۷۱۳۶۲۳۷۵۵۳-کدپستی۷۱۸۷۶۳۳۸۵۸

فاکس: ۰۷۱۳۶۳۵۸۹۶۱

دبیر و مدیراجرایی 

مهندس وحیدرضا امداد

رئیس هیات رئیسه

دکتر محمدصادق

حمیدیان جهرمی

http://imafars.com

انجمن مدیران صنایع شعبه گیلان

رشت: بلوار معلم، روبه روی استانداری، ساخمان ونوس، طبقه 4 واحد 9

کدپستی :۴۱۹۸۹۱۶۷۹۹

تلفن: 8-01333228017 فکس 01333252916

دبیر و مدیراجرایی

مهندس اکبر تطهیری مقدم

رئیس هیات رئیسه

مهندس فرهاد محرر

http://www.gima.ir

انجمن مدیران صنایع دفتر مراغه

مراغه، خیابان شیخ تاج ، روبه روی مسجد اکبر آباد ، ساختمان رحمانی ، طبقه دوم ، پلاک 18 ، کد پستی :  5513635435

                                        تلفن : 04137253701

فکس : 04137253705

 

 

رئیس هیات رئیسه

احمد رحمانی

_____

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور

نیشابور،شهرک فرهنگیان، بلوار ولیعصر، نبش ولیعصر۱۳، اداره صنایع سابق، کد پستی: ۹۳۱۸۸۴۵۷۱۱

تلفن : ‌۰۵۱۴۲۶۲۸۱۰۲فکس :۰۵۱۴۲۶۲۸۱۰۱

دبیر

دکتر عباس الهی

رئیس هیات رئیسه

محمد رفیقیان

_____

انجمن مدیران صنایع شعبه قم

قم: بلوار ۱۵خرداد، نبش کوچه ۳۹، ساختمان انجمن مدیران، طبقه همکف

 تلفن ۰۲۵۳۷۷۷۳۱۳۳ فکس: ۰۲۵۳۷۷۷۸۶۳۳

 

 

 

رئیس هیات رئیسه

جهانگیر پیشوایی

_____

انجمن مدیران صنایع دفتر آران و بیدگل

کاشان،شهرک صنعتی امیرکبیر،خیابان کمال الملک غربی، شکوفه ۲، شرکت کاشان کسرا،

تلفکس: ۲۵۵۳۴۰۳ ۳-۰۳۶

 

_____

 

_____

_____