5 دی 1401

جزئیات افزایش عیدی کارگران

سه نکته درباره افزایش عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۷ درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده و ارزش آن در بازار ارز و طلا درقیاس با سال ۱۴۰۱ بیشتر شده است به نقل از فرارو- میزان عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به پارسال ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است. کف و سقف عیدی کارگران که پارسال به ترتیب پنج میلیون و ۳۱۰ []