1 آذر 1401

مخالفت بخش‌خصوصی با انتقال کمیته اقدام ارزی

دنیای‌اقتصاد : نشست شورای روسای اتاق‌های استانی هرچند به موضوع روز بخش خصوصی، یعنی پیش‌‌‌‌‌‌‌نویس اصلاحیه قانون اتاق‌های بازرگانی پرداخت اما در صدر مطالب مطرح‌شده در این نشست مخالفت با تغییر نهاد تصمیم‌گیر درباره صادرات، از سازمان تجارت و توسعه به بانک‌مرکزی قرار داشت.  غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست اخیر شورای روسای اتاق‌های استانی با تاکید بر اینکه موضوعات مربوط به صادرات باید در سازمان توسعه‌تجارت مورد تصمیم‌گیری قرار []