15 اسفند 1401

خبرنامه صنعت و مطبوعات ویژه انتخابات اتاق تهران

خبرنامه صنعت و مطبوعات ویژه انتخابات اتاق تهران منتشر شد جهت دسترسی به فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید. صفحه 1، صفحه 2، صفحه 3، صفحه 4
15 اسفند 1401

مهندس علی نقیب

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران علی نقیب مدیرعامل شرکت بهداشتی دکتر عبیدی کد انتخاباتی: 686- بخش صنعت
15 اسفند 1401

مهندس مهرداد نوری

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مهرداد نوری مدیر عامل شرکت تک ماکارون کد انتخاباتی: 949- بخش کشاورزی رزومه  
15 اسفند 1401

مهندس عباس آرگون

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران عباس آرگون عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه کد انتخاباتی: 145- بخش بازرگانی  
15 اسفند 1401

مهندس امیررضا نقی گنجی

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران امیررضا نقی گنجی مدیر عامل شرکت شیمیایی رازی کد انتخاباتی: 685- بخش صنعت رزومه امیررضا گنجی رزومه شرکت شیمیایی رازی
15 اسفند 1401

مهندس علی مردان علائی جوردهی

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران علی مردان علائی جوردهی مدیر عامل شرکت شوفاژکار کد انتخاباتی: 624- بخش صنعت رزومه
15 اسفند 1401

سید مظفر عبدالله

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران سید مظفر عبدالله مدیرعامل شرکت کشت و صنعت روژین تاک کد انتخاباتی: 927- بخش کشاورزی رزومه
15 اسفند 1401

دکتر مرسل صدیق

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مرسل صدیق مدیر عامل پارس شیر کد انتخاباتی: 614- بخش صنعت رزومه
15 اسفند 1401

دکتر رامین خسروخاور

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران رامین خسروخاور مدیر عامل شرکت پدم پارسیان کیش کد انتخاباتی: 576- بخش صنعت رزومه
15 اسفند 1401

مهندس محمدحسن دیده ور

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران محمدحسن دیده ور مدیر عامل گروه تولیدی ارکان گاز کد انتخاباتی: 582- بخش صنعت رزومه
15 اسفند 1401

مهندس شهاب جوانمردی

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شهاب جوانمردی مدیر عامل هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) کد انتخاباتی: 194- بخش بازرگانی رزومه
15 اسفند 1401

مهندس مهدی حاجی بابا

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مهدی حاجی بابا مدیر عامل شرکت رزیتان کد انتخاباتی: 567- بخش صنعت رزومه
15 اسفند 1401

مهندس سعید تاجیک

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران سعید تاجیک مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران کد انتخاباتی: 187 – بخش بازرگانی رزومه
15 اسفند 1401

مهندس محمدرضا بهرامن

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران کد انتخاباتی 818- بخش معدن رزومه
15 اسفند 1401

مهندس مهدی بستان چی

آشنایی با داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مهندس مهدی بستان چی مدیر عامل گروه صنعتی بستان چی کد انتخاباتی: 529- بخش صنعت رزومه
15 اسفند 1401

فراخوان مشارکت در دهمین انتخابات اتاق تهران

انجمن مديران صنايع به عنوان يكي از بزرگ‌ترين تشكل هاي فراگـير صنعتي در نزدیک به 45 سال فعالیت خود با حضور در اتاقهای سراسر کشور، همكاري تنگاتنگی با اتاق‌ ها داشته است و بر اين باور است كه تشكل‌هاي بخش خصوصي با مشاركت و حضور در اتاق‌هاي بازرگاني و از طريق هم‌افزايي مـي‌توانند كمك بسيـار مؤثري در توسعه اقتصاد كشـور و بهبـود جايگاه بخش خصـوصي ايفا نمايند. انجمن مديران صنايع []
13 اسفند 1401

اتاقي كه خانه همه ماست !

اتاقي كه خانه همه ماست ! محسن خليلي  پيشرفت و توسعه اين سرزمين و سعادت و سرافرازي اين مردم ، اصل اصيل و جانمايه هر حركتي است كه هر عاشق ايران مي بايست بر اساس آن رفتار نمايد  و كردار و گفتار خود را با اين اصل تطبيق دهد و همساز نمايد. ضرورت اين انطباق و همسازي براي افرادي كه نقشي اجتماعي را بر عهده دارند ، دو چندان است. []