22 تیر 1400

شرکت پارسی سام سپنتا

جناب آقای عمران نورانی قلعه، مدیرعامل شرکت پارسی سام سپنتا http://www.oilsisam.com/
22 تیر 1400

شرکت سبدگردان آرتین

جناب آقای مهندس امیر صالحی، مدیرعامل شرکت سبدگردان آرتین
22 تیر 1400

شرکت سبدگردان آسمان

جناب آقای مسعود سلطان زالی بگلو، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت سبدگردان آسمان https://asemanamc.com/
22 تیر 1400

شرکت سبز بهار فارس

سرکار خانم دکتر یاسمن نجیبی ، مدیر اجرایی شرکت سبز بهار فارس https://rasm.io/company/10530280870/
6 بهمن 1399

شرکت هلدینگ سرمایه گذاری مکران تکنولوژی

جناب آقای مهندس کامران سلامی، مدیرعامل شرکت هلدینگ سرمایه گذاری مکران تکنولوژی www.http://makran-tech.com  
19 آذر 1399

شرکت پک لوازم

جناب آقای مظفر فتح الهی، مدیر شرکت پک لوازم http://packlavazem.com/
11 آبان 1399

شرکت ملی شیمی کشاورز

جناب آقای دکتر محسن عسگری مدیر عامل شرکت ملی شیمی کشاورز www.mac-ir.com
11 آبان 1399

شرکت تامین سرمایه نوین

جناب آقای مهندس یاسر حسن زاده رحیم آبادی مدیر توسعه کسب و کار شرکت تامین سرمایه نوین /www.novinib.com
11 آبان 1399

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

جناب آقای مهندس پیمان اسراری مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس /www.pgtco.ir
11 آبان 1399

شرکت بازار هوشمند

جناب آقای مهندس مجید دانشور مدیر عامل شرکت بازار هوشمند سینا www.digisina.com
11 آبان 1399

شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت (OTCE)

جناب آقای مهندس مرتضی کاظمی مدیرعامل شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت (OTCE)
11 آبان 1399

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان

جناب آقای مهندس صادق جاهد خطیبی مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان www.macmid.com
22 تیر 1398

شرکت صنایع ارکان پویا بنا

جناب آقای مهندس علی مهرافر مدیرعامل شرکت صنایع ارکان پویا بنا  
18 تیر 1398

شرکت پرشین صنعت ایرانیان

جناب آقای مهندس حمید سرلک مدیرعامل شرکت پرشین صنعت ایرانیان imig.ir
18 تیر 1398

شرکت گروه صنعتی ناب استیل

جناب آقای مهندس علیرضا محمدی دانیالی مدیرعامل شرکت گروه صنعتی ناب استیل https//nabsteel.ir
4 مهر 1397

شرکت تک ماکارون

جناب آقای مهندس مهرداد نوری، مدیرعامل شرکت تک ماکارون http://www.takmakaron.com/default.aspx
12 تیر 1397

شرکت آرسین پل آسیا

جناب آقای عباس رئوف ، مدیر عامل شرکت آرسین پل آسیا http://arsinasia.com/
12 تیر 1397

شرکت کارگزاری بانک ملت

جناب آقای علیرضا تاج بر ، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک ملت https://www.mellatbroker.com//
12 تیر 1397

شرکت شیمیایی سلیس

جناب آقای محسن زرکش، مدیرعامل شرکت شیمیایی سلیس http://www.salischemicals.com/  
12 تیر 1397

شرکت گروه صنعتی یار

جناب آقای ماشاءالله قاسمی نژاد، مدیرعامل شرکت گروه صنعتی یار http://www.faaltarin.com/profile.asp?id=11920