به گزارش «ایسنا» بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در مصوبه جلسات شانزدهم و هفدهم خود تصمیم گرفته که برای تسریع در فرآیند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که به هر دلیل تاکنون موفق به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود نشده‌‌‌‌‌اند، دسترسی به کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سال‌های  ۱۴۰۰-۱۳۹۸ برای فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا جهت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات در سال‌های یادشده ایجاد شده‌است. همچنین بر اساس مصوبات این جلسات، با توجه به اتمام مهلت عدم‌اعمال محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان کالاهای مشمول استثنائات تا پایان آبان ماه سال‌جاری، حسب بند‌۵ صورتجلسه سیزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، به‌منظور پیشگیری از اعمال محدودیت در فرآیند جاری تجارت مشمولان این استثنائات، مهلت رفع محدودیت‌های تجاری این دسته از صادرکنندگان برای ایجاد دسترسی و ثبت اطلاعات گذشته تا پایان سال‌۱۴۰۲ تمدید می‌شود.

با توجه به اختیارات حاصل از ماده‌۲۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره‌۶ بند‌(ح) ماده‌۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز و به‌منظور رفع محدودیت‌های مالیاتی ایجادشده برای پرونده‌‌‌‌‌های مالیاتی سنوات ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ناشی از اجرای مفاد تبصره‌(۱) بند(‌ج) بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ابلاغی طی نامه‌‌‌‌‌ای به تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ بانک‌مرکزی، مقرر شده صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نسبت به برگشت ۱۰‌درصد از کل مبلغ ارزی درآمد شناسایی‌شده سالانه برای هر پروژه که معادل‌ریالی آن در صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ شناسایی‌شده و به تایید کمیته ماده‌۱۹ آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌رسد، حداکثر ظرف مهلت سه‌ماه پس از ابلاغ این مصوبه اقدام کنند.

در صورت احراز بازگشت ارز به روش فوق، با رعایت ضوابط بازگشت ارز ناشی از صادرات کالای مرتبط با پروژه صورت خواهد گرفت. سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به اعمال معافیت درآمد خدمات فنی و مهندسی سنوات ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خواهد بود.

گفتنی است؛ استفاده از پروانه‌‌‌‌‌های صادراتی سال‌۱۴۰۱ برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان دی ماه سال‌جاری امکان‌پذیر است.