بخشنامه شماره 111/24/207/1 مورخ 1395/4/6 گمرک ایران در خصوص تسهیل و روانسازی امر صادرات و اعطای مشوقهای صادراتی

بخشنامه شماره 111/24/207/1 مورخ 1395/4/6 گمرک ایران در خصوص تسهیل و روانسازی امر صادرات و اعطای  مشوقهای صادراتیمدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و سرپرست دفتر بررسی و تعیین تعرفه طی نامه شماره 111/24/207/1مورخ 1395/4/6به کلیه مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی اعلام نموده است که:

پیرو بخشنامه  372/24/94/206448 مورخه 94/10/30 و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغی از سوی معاون اول محترم ریاست ج.ا.ا به منظور تسهیل و روانسازی در امر صادرات و اعطای مشوقهای صادراتی با عنایت به پایش ارزش کالاهای صادارتی خواهشمنداست دستور فرمایید:

1 – در مورد کالاهای مشمول عوارض صادراتی یا از محل ورود موقت و یا استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و اقلام به کار رفته در تولید کالاهای صادراتی که ارزش صادراتی آنها در پرتال گمرک ج.ا.ا ثبت گردیده اقدام و در مواردی که ارزش صادراتی کالاهای موارد فوق الذکر که در پرتال گمرک ثبت نشده باشد، قبل از صدور کالا، با رعایت مفاد ماده 16 قانون امور گمرکی، مراتب را جهت بررسی و طرح در کارگروه تعیین ارزش گمرکی موضوع تبصره 2 ماده 22 آییننامه اجرایی قانون فوق الذکر (طبق فرم RQ32 پیوستی که در فیلد تصاویر قسمت مشخصات اتوماسیون اداری قابل مشاهده میباشد) به این دفتر منعکس نمایند.

2 – در سایر موارد (به استثنا موارد مذکور در بند یک) با رعایت مفاد ماده 16 قانون امور گمرکی نسبت به صدور کالاهای صادراتی اقدام و صرفاً اسناد و مدارک آن دسته از کالای صادراتی که ارزش آنها در پرتال گمرک ثبت نشده باشد را پس از صدور کالا مراتب از طریق اتوماسیون اداری و با تکمیل فرم RQ32  جهت بررسی و طرح در کارگروه تعیین ارزش گمرکی موضوع تبصره 2 ذیل ماده 22 آ.ا.ق.ا.گ در اسرع وقت به این دفتر ارسال دارند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 1 =